Poczet królów i książąt polskich (seria monet)

lista w projekcie Wikimedia

Poczet królów i książąt polskich – tematyczna seria 92 monet[1]:

emitowanych przez Narodowy Bank Polski w latach 1979–2005, z umieszczonymi na rewersach wizerunkami 23 wybranych polskich władców[2].

Monety wchodzące w skład serii bito w okresach:

 • PRL – 38 emisji, z nazwą państwa „Polska Rzeczpospolita Ludowa” i godłem w postaci orła bez korony (1979–1989, nominały od 50– do 5000 złotych)[3],
 • III Rzeczypospolitej – 54 emisje, z nazwą „Rzeczpospolita Polska” i orłem w koronie:
  • przeddenominacyjnym – 9 emisji (1992–1994, nominały: 10 000–, 20 000– i 200 000 złotych)[4],
  • podenomnacyjnym – 45 emisji (1996–2005, nominały: 2–, 10– i 100 złotych)[5].

Ikonografia

edytuj

Na monetach serii umieszczone były wizerunki wybranych władców Polski[1][2].

W zależności od przyjętej optyki, wyemitowane przez NBP w ramach serii numizmaty można podzielić na trzy bądź cztery podserie bite jako monety[1]:

W przypadku dwóch srebrnych monet z Janem III Sobieskim przedstawione na rewersach wyobrażenia króla ukazują bardziej mniejszą i większą jego postać niż popiersie i półpostać[6], chociaż NBP w swoich oficjalnych nazwach dla tych emisji konsekwentnie korzystał z wcześniej przyjętej nomenklatury[7].

Charakterystyka

edytuj

Podseria srebrna z wizerunkami władców w półpostaci, od Mieszka I (1979) do Jadwigi Andegaweńskiej (1988), była bita w postaci prób kolekcjonerskich (o nieobiegowym statusie prawnym)[8], a od Władysława II Jagiełły (1989) jako monety kolekcjonerskie (o obiegowym statusie prawnym)[9]. Podserię tę od samego początku, tj. od Mieszka I (1979), aż do Stefana Batorego (1997) emitowano w stosunkowo niewielkich nakładach, od 2500 sztuk (niektóre próby kolekcjonerskie oraz kolekcjonerska moneta 5000 złotych z półpostacią Władysława II Jagiełły), do 5000 sztuk (wszystkie emisje półpostaci okresu przeddenominacyjnego i pierwsze dwie podenominacyjnego III Rzeczypospolitej)[8][9].

Na odpowiadających sobie tematycznie monetach należących do obydwu podserii srebrnych widnieje ten sam rok bicia, z wyjątkiem 10-złotówek z Augustem II Mocnym, którego wersja z popiersiem weszła do obiegu kolekcjonerskiego w 2002 r, a w półpostaci – w 2005 r[2].

W okresie PRL emisje w złocie zostały wstrzymane w 1981 r. po wybiciu 2000 złotych z Władysławem I Hermanem. Przerwa ta trwała również w okresie przeddenominacyjnym III Rzeczypospolitej (1990–1994), chociaż okolicznościowe emisje w miedzioniklu i kolekcjonerskie w srebrze były prowadzone. Bicia w złocie wznowiono w 1997 r. od 100-złotówki ze Stefanem Batorym, uzupełniając w latach następnych władców włączonych do serii pomiędzy 1981 a 1997 rokiem[2].

W latach 1979–1994 do bicia w srebrze monet kolekcjonerskich, zarówno zwykłych, jak i próbnych, wykorzystywano kruszec próby 750, a od 1995 r. – 925. Monety złote bito wyłącznie w kruszcu próby 900[2].

Kolekcjonerskie emisje wykonywano stemplem lustrzanym, a okolicznościowe – zwykłym[2].

Monety kolekcjonerskie bito z rantem gładkim, okolicznościowe zaś w latach[2]:

 • 1979–1994 – ząbkowanym,
 • 1996–1998 – gładkim,
 • 1999–2000 – z wklęsłym napisem „NARODOWY BANK POLSKI”,
 • 2001–2005 – z wklęsłym, ośmiokrotnie powtórzonym napisem „NBP”, co drugi napis obrócony o 180 stopni.

Emisje okolicznościowe przeprowadzano w metalach[2]:

 • miedzioniklu – w latach 1979–1994, w nominałach:
  • 50 złotych (1979–1982, 6 emisji),
  • 100 złotych (1985–1988, 4 emisje),
  • 500 złotych (1989, 1 emisja),
  • 10 000 złotych (1992, 1 emisja),
  • 20 000 złotych (1993–1994, 2 emisje),
 • stopie nordic gold – 2 złote (1996–2005, 9 emisji).

Emisje kolekcjonerskie w srebrze przeprowadzano w nominałach[2]:

 • 200 złotych (1979–1982, 6 emisji kolekcjonerskich oraz 6 – próbnych kolekcjonerskich),
 • 500 złotych (1985–1988, 4 emisje),
 • 1000 złotych (1985–1988, 4 emisje próbne kolekcjonerskie),
 • 5000 złotych (1989, 2 emisje),
 • 200 000 złotych (1992–1994, 6 emisji),
 • 10 złotych (1996–2005, 18 emisji).

Emisje w złocie w latach 1979–1981 bito w postaci monet o nominale 2000 złotych (5 władców), a od 1997 do 2005 r. – jako 100-złotówki (18 władców)[2].

W okresie podenominacyjnym III Rzeczypospolitej, w przypadku kolekcjonerskich emisji w srebrze, tylko w 1996 r. wybito monety na krążkach o masie 16,5 grama, zmniejszając ją, bez zmiany średnicy numizmatów, do 14,14 grama w roku następnym i utrzymując konsekwentnie ten standard aż do roku 2005[2].

Wszystkie emisje okresu PRL (1979–1989) i przeddenominacyjnego III Rzeczypospolitej (1992–1994) mają swoje odpowiedniki w serii próbnych monet niklowych[10]. W przypadku dwóch pierwszych władców, tj. Mieszka I oraz Bolesława I Chrobrego, w postaci prób niklowych wybito też niezrealizowane w formie: okolicznościowej, kolekcjonerskiej, ani próbnej kolekcjonerskiej projekty nominałów[11]:

 • 50 złotych – Mieszko I w półpostaci (1979) oraz alternatywny projekt okolicznościowej monety z Bolesławem I Chrobrym (1980),
 • 2000 złotych – Mieszko I w półpostaci (1979).

Lista monet serii Poczet królów i książąt polskich

edytuj
Lp. Władca Wizerunek Nominał Rok Parametry Nakład
(sztuk)
Projekt Typ Wprowadzona Zdjęcie
Stop Średnica
(mm)
Masa
(g)
1 Mieszko I (960–992)[12] popiersie 2000 złotych 1979 Au900 21 8 3000 Stanisława Wątróbska kolekcjonerska 31 grudnia 1979 awers i rewers
2 200 złotych Ag750 33 17,6 12 150 awers i rewers
3 półpostać 200 złotych 4100 awers: Stanisława Wątróbska
rewers: Zygmunt Kaczor
próbna kolekcjonerska awers i rewers
4 popiersie 50 złotych CuNi 30,5 11,7 2 640 400 awers: Anna Jarnuszkiewicz
rewers: Stanisława Wątróbska
okolicznościowa 31 grudnia 1979 awersrewers
5 Bolesław I Chrobry (992–1025)[13] popiersie 2000 złotych 1980 Au900 21 8 2500 Stanisława Wątróbska kolekcjonerska 7 sierpnia 1980 awers i rewers
6 200 złotych Ag750 33 17,6 12 000 awers i rewers
7 półpostać 200 złotych 4020 awers: Stanisława Wątróbska
rewers: Ewa Olszewska-Borys
próbna kolekcjonerska awersrewers
8 popiersie 50 złotych CuNi 30,5 11,7 2 564 200 awers: Anna Jarnuszkiewicz
rewers: Stanisława Wątróbska
okolicznościowa 7 sierpnia 1980 awersrewers
9 Kazimierz I Odnowiciel (1039–1058)[13] popiersie 2000 złotych 1980 Au900 21 8 2500 awers: Stanisława Wątróbska
rewers: Ewa Olszewska-Borys
kolekcjonerska 28 listopada 1980 awersrewers
10 200 złotych Ag750 33 17,6 12 000 awers i rewers
11 półpostać 200 złotych 4020 Stanisława Wątróbska próbna kolekcjonerska awers i rewers
12 popiersie 50 złotych CuNi 30,5 11,7 2 503 800 awers: Anna Jarnuszkiewicz
rewers: Ewa Olszewska-Borys
okolicznościowa 28 listopada 1980 awersrewers
13 Bolesław II Śmiały (1058–1079)[13] popiersie 2000 złotych 1981 Au900 21 8 3000 awers: Stanisława Wątróbska
rewers: Ewa Olszewska-Borys
kolekcjonerska 15 maja 1981 awers i rewers
14 200 złotych Ag750 33 17,6 12 000 awers i rewers
15 półpostać 200 złotych 4020 Stanisława Wątróbska próbna kolekcjonerska awers i rewers
16 popiersie 50 złotych CuNi 30,5 11,7 2 538 400 awers: Anna Jarnuszkiewicz
rewers: Ewa Olszewska-Borys
okolicznościowa 15 maja 1981 awersrewers
17 Władysław I Herman (1079–1102)[14] popiersie 2000 złotych 1981 Au900 21 8 3113 Stanisława Wątróbska kolekcjonerska 15 maja 1981 awers i rewers
18 200 złotych Ag750 33 17,6 12 000 awers i rewers
19 półpostać 200 złotych 4020 awers: Stanisława Wątróbska
Ewa Tyc-Karpińska
próbna kolekcjonerska awers i rewers
20 popiersie 50 złotych CuNi 30,5 11,7 2 500 000 awers: Anna Jarnuszkiewicz
rewers: Stanisława Wątróbska
okolicznościowa 15 maja 1981 awersrewers
21 Bolesław III Krzywousty (1102–1138)[15] popiersie 100 złotych[16] 2001 Au900 21 8 2000 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Ewa Olszewska-Borys
kolekcjonerska 27 czerwca 2001 awersrewers
22 200 złotych 1982 Ag750 33 17,6 12 000 awers: Stanisława Wątróbska
rewers: Ewa Olszewska-Borys
21 sierpnia 1982 awers i rewers
23 półpostać 200 złotych 3000 Stanisława Wątróbska próbna kolekcjonerska awers i rewers
24 popiersie 50 złotych CuNi 30,5 11,7 2 618 100 awers: Anna Jarnuszkiewicz
rewers: Ewa Olszewska-Borys
okolicznościowa 21 sierpnia 1982 awersrewers
25 Przemysł II (1295–1296)[17] popiersie 100 złotych[18] 2004 Au900 21 8 2000 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Robert Kotowicz
kolekcjonerska 20 lutego 2004 awersrewers
26 500 złotych 1985 Ag750 32 16,5 8000 awers: Ewa Tyc-Karpińska[19]
rewers: Stanisława Wątróbska
10 maja 1985 awers i rewers
27 półpostać 1000 złotych 2500 awers: Ewa Tyc-Karpińska[20]
rewers: Ewa Olszewska-Borys
próbna kolekcjonerska awers i rewers
28 popiersie 100 złotych CuNi 29,5 10,8 2 924 300 Stanisława Wątróbska okolicznościowa 10 maja 1985 awersrewers
29 Władysław I Łokietek (1320–1333)[21] popiersie 100 złotych[16] 2001 Au900 21 8 2000 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Stanisława Wątróbska
kolekcjonerska 18 kwietnia 2001 awersrewers
30 500 złotych 1986 Ag750 32 16,5 8000 awers: Ewa Tyc-Karpińska[22]
rewers: Stanisława Wątróbska
24 czerwca 1986 awers i rewers
31 półpostać 1000 złotych 2500 awers: Ewa Tyc-Karpińska[23]
rewers: Ewa Olszewska-Borys
próbna kolekcjonerska awers i rewers
32 popiersie 100 złotych CuNi 29,5 10,8 2 539 700 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Stanisława Wątróbska
okolicznościowa 24 czerwca 1986 awersrewers
33 Kazimierz III Wielki (1333–1370)[24] popiersie 100 złotych[25] 2002 Au900 21 8 2400 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 6 lutego 2002 awersrewers
34 500 złotych 1987 Ag750 32 16,5 8000 Ewa Tyc-Karpińska[26] 8 grudnia 1987 awers i rewers
35 półpostać 1000 złotych 2500 awers: Ewa Tyc-Karpińska[27]
rewers: Stanisława Wątróbska
próbna kolekcjonerska awers i rewers
36 popiersie 100 złotych CuNi 29,5 10,8 2 479 200 Ewa Tyc-Karpińska okolicznościowa 8 grudnia 1987 awersrewers
37 Jadwiga (1384–1399)[28] popiersie 100 złotych[29] 2000 Au900 21 8 2000 awers: Ewa Tyc-Karpińska[30]
rewers: Stanisława Wątróbska
kolekcjonerska 6 września 2000 awers i rewers
38 500 złotych 1988 Ag750 32 16,5 8000 ? awers i rewers
39 półpostać 1000 złotych 2500 Ewa Tyc-Karpińska[31] próbna kolekcjonerska awersrewers
40 popiersie 100 złotych CuNi 29,5 10,8 2 469 000 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Stanisława Wątróbska
okolicznościowa 25 października 1988 awersrewers
41 Władysław II Jagiełło (1386–1434)[32] popiersie 100 złotych[33] 2002 Au900 21 8 2000 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Anna Wątróbska-Wdowiarska
kolekcjonerska 17 kwietnia 2002 awersrewers
42 5000 złotych 1989 Ag750 32 16,5 8000 ? awers i rewers
43 półpostać 5000 złotych 2500 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Stanisława Wątróbska
awersrewers
44 popiersie 500 złotych CuNi 29,5 10,8 2 544 000 awers: Ewa Tyc-Karpińska
rewers: Anna Wątróbska-Wdowiarska
okolicznościowa 25 czerwca 1990 awersrewers
45 Władysław III Warneńczyk (1434–1444)[34] popiersie 100 złotych[35] 2003 Au900 21 8 2000 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 5 lutego 2003 awersrewers
46 200 000 złotych 1992 Ag750 32 16,5 15 000 30 grudnia 1992 awers i rewers
47 półpostać 200 000 złotych 5000 awers i rewers
48 popiersie 10 000 złotych CuNi 29,5 10,8 2 500 000 awers: Stanisława Wątróbska
rewers: Ewa Tyc-Karpińska
okolicznościowa awersrewers
49 Kazimierz IV Jagiellończyk (1447–1492)[36] popiersie 100 złotych[37] 2003 Au900 21 8 2300 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 7 maja 2003 awersrewers
50 200 000 złotych 1993 Ag750 32 16,5 15 000 16 grudnia 1993 awers i rewers
51 półpostać 200 000 złotych 5000 awers i rewers
52 popiersie 20 000 złotych CuNi 29,5 10,8 1 500 000 okolicznościowa awersrewers
53 Zygmunt I Stary (1506–1548)[38] popiersie 100 złotych[39] 2004 Au900 21 8 2300 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 7 czerwca 2004 awersrewers
54 200 000 złotych 1994 Ag750 32 16,5 15 000 26 września 1994 awers i rewers
55 półpostać 200 000 złotych 5000 awers i rewers
56 popiersie 20 000 złotych CuNi 29,5 10,8 1 500 000 okolicznościowa awersrewers
57 Zygmunt II August (1548–1572)[40] popiersie 100 złotych[41] 2004 Au900 21 8 2000 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 14 kwietnia 1999 awers i rewers
58 10 złotych 1994 Ag925 32 16,5 13 000 27 maja 1996 awersrewers
59 półpostać 10 złotych 5000 awersrewers
60 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 200 000 okolicznościowa awersrewers
61 Stefan Batory (1576–1586)[42] popiersie 100 złotych 1997 Au900 21 8 2000 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 30 czerwca 1997 awersrewers
62 10 złotych Ag925 32 14,14 15 000 awersrewers
63 półpostać 10 złotych 5000 awersrewers
64 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 315 000 okolicznościowa awersrewers
65 Zygmunt III Waza (1587–1632)[43] popiersie 100 złotych 1998 Au900 21 8 2500 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 29 kwietnia 1998 awersrewers
66 10 złotych Ag925 32 14,14 22 000 awersrewers
67 półpostać 10 złotych 14 000 awersrewers
68 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 400 000 okolicznościowa awersrewers
69 Władysław IV Waza (1632–1648)[44] popiersie 100 złotych 1999 Au900 21 8 2300 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 30 listopada 1999 awers i rewers
70 10 złotych Ag925 32 14,14 20 000 awersrewers
71 półpostać 10 złotych 13 000 awersrewers
72 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 500 000 okolicznościowa awers i rewers
73 Jan II Kazimierz (1648–1668)[45] popiersie 100 złotych 2000 Au900 21 8 2000 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 27 września 2000 awers i rewers
74 10 złotych Ag925 32 14,14 20 000 awers i rewers
75 półpostać 10 złotych 14 000 awers i rewers
76 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 450 000 okolicznościowa awers i rewers
77 Jan III Sobieski (1674–1696)[46] popiersie 100 złotych 2001 Au900 21 8 2200 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 3 października 2001 awersrewers
78 10 złotych Ag925 32 14,14 24 000 awersrewers
79 półpostać 10 złotych 17 000 awersrewers
80 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 500 000 okolicznościowa awersrewers
81 August II Mocny (1697–1706; 1709–1733)[47][48] popiersie 100 złotych 2005 Au900 21 8 4200 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 22 lutego 2005 awersrewers
82 10 złotych 2002 Ag925 32 14,14 30 000 4 września 2002 awersrewers
83 półpostać 10 złotych 2005 61 000 22 lutego 2005 awersrewers
84 popiersie 2 złote 2002 CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 620 000 okolicznościowa 4 września 2002 awersrewers
85 Stanisław Leszczyński (1704–1709; 1733–1736)[49] popiersie 100 złotych 2003 Au900 21 8 2500 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 15 października 2003 awersrewers
86 10 złotych Ag925 32 14,14 45 000 awersrewers
87 półpostać 10 złotych 40 000 awersrewers
88 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 600 000 okolicznościowa awersrewers
89 Stanisław August Poniatowski (1764–1795)[50] popiersie 100 złotych 2005 Au900 21 8 4200 Ewa Tyc-Karpińska kolekcjonerska 18 listopada 2005 awersrewers
90 10 złotych Ag925 32 14,14 60 000 awersrewers
91 półpostać 10 złotych 60 000 awersrewers
92 popiersie 2 złote CuAl5Zn5Sn1 27 8,15 990 000 okolicznościowa awersrewers

Przypisy

edytuj
 1. a b c Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 396–397, ISBN 83-87355-37-2.
 2. a b c d e f g h i j k Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 34–286, ISBN 978-83-87355-68-5.
 3. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 53–114, ISBN 978-83-87355-68-5.
 4. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 116–118, 196–198, ISBN 978-83-87355-68-5.
 5. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 128–182, 204–284, ISBN 978-83-87355-68-5.
 6. Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 214, ISBN 978-83-87355-68-5.
 7. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-24] (pol.).
 8. a b Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 60–114, ISBN 978-83-87355-68-5.
 9. a b Janusz Parchimowicz, Katalog monet polskich obiegowych i kolekcjonerskich od 1916, wyd. 21, Szczecin: Nefryt, 2012, s. 81–82, 205–206, 208, 211–212, 214, 217, 220, 222, ISBN 978-83-87355-68-5.
 10. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 240–297, 372–382, ISBN 83-87355-37-2.
 11. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 261, 291, ISBN 83-87355-37-2.
 12. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 208, 221, 230, 278, ISBN 83-87355-37-2.
 13. a b c Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 209, 222, 230, 279, ISBN 83-87355-37-2.
 14. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 209, 222, 231, 280, ISBN 83-87355-37-2.
 15. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 210, 223, 281, ISBN 83-87355-37-2.
 16. a b Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 17. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 219, 225, 288, ISBN 83-87355-37-2.
 18. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 19. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 485, ISBN 978-83-87355-88-3.
 20. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 511, ISBN 978-83-87355-88-3.
 21. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 219, 225, 289, ISBN 83-87355-37-2.
 22. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 489, ISBN 978-83-87355-88-3.
 23. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 518, ISBN 978-83-87355-88-3.
 24. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 219, 226, 289, ISBN 83-87355-37-2.
 25. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 26. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 491, ISBN 978-83-87355-88-3.
 27. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 522, ISBN 978-83-87355-88-3.
 28. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 220, 227, 290, ISBN 83-87355-37-2.
 29. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 30. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 495, ISBN 978-83-87355-88-3.
 31. Janusz Parchimowicz, Polskie monety próbne 1949–1990 (Polska Rzeczpospolita Ludowa), wyd. I, Szczecin: Nefryt, 2018, s. 528, ISBN 978-83-87355-88-3.
 32. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 228, 233, ISBN 83-87355-37-2.
 33. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 34. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 302, 315, ISBN 83-87355-37-2.
 35. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 36. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 304, 316, ISBN 83-87355-37-2.
 37. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 38. Janusz Parchimowicz, Monety polskie, wyd. II, Szczecin: Nefryt, 2003, s. 304, 317, ISBN 83-87355-37-2.
 39. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 40. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 41. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 42. Poczet królów i książąt polskich: Stefan Batory (1576 – 1586). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).
 43. Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt III Waza (1587 – 1632). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).
 44. Poczet królów i książąt polskich: Władysław IV Waza (1632 – 1648). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).
 45. Poczet królów i książąt polskich: Jan II Kazimierz (1648 – 1668). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).
 46. Poczet królów i książąt polskich: Jan III Sobieski (1674-1696). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).
 47. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 48. Narodowy Bank Polski – Internetowy Serwis Informacyjny [online], www.nbp.pl [dostęp 2020-04-23] (pol.).
 49. Poczet królów i książąt polskich: Stanisław Leszczyński (1704-1709; 1733-1736). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).
 50. Poczet królów i książąt polskich: Stanisław August Poniatowski (1764-1795). nbp.pl. [dostęp 2012-03-12]. (pol.).