Diplopia

(Przekierowano z Podwójne widzenie)

Diplopia (widzenie zdwojone, podwójne widzenie) - zaburzenie widzenia stereoskopowego objawiające się widzeniem podwójnych obrazów przedmiotów, które może być powodowane zaburzeniami działania ośrodkowego układu nerwowego lub porażeniem ośrodków motorycznych oka.

Widzenie zdwojone
diplopia
ilustracja
ICD-10 H53

Diplopia bywa objawem działania substancji odurzających, skutkiem ubocznym niektórych leków, jak również różnego rodzaju chorób, jak np. stwardnienie rozsiane, miastenii, czy zapalenia mózgu von Economo.