Podziemne magazyny gazu

Podziemne magazyny gazu (PMG) – naturalne przestrzenie, o dużej pojemności magazynowej znajdujące się głównie w wyeksploatowanych złożach gazu ziemnego i ropy naftowej, kawernach solnych, nieczynnych kopalniach węgla. Do tych miejsc może być wtłaczany gaz, zajmujący w normalnych warunkach objętość miliardów metrów sześciennych. Celem podziemnych magazynów gazu jest również sezonowe, strategiczne przechowywanie gazu ziemnego. Przyczyniają się one do zwiększenia niezawodności systemów gazowniczych i bezpieczeństwa energetycznego regionu lub kraju.

Podziemny magazyn gazu w Háje obok wsi Milín w dystrykcie Przybram w Czechach

Najczęściej PMG tworzy się w miejscach pozostałych po wyczerpanych złożach ropy naftowej i gazu ziemnego (83,5% przypadków), warstwach wodonośnych (12,6%), kawernach solnych (3,8%), opuszczonych kopalniach (0,05%) i w kawernach skalnych (0,02%)[1].

Magazyny na świecieEdytuj

 
Kompleks podziemnych magazynów gazu Kanczurinsko-Musinsky w Baszkirii w Rosji
 
Podziemny magazyn gazu we wsi Pusztaederics na Węgrzech

Według stanu na 2010 rok na świecie istniało 630 PMG o łącznej pojemności 352 mld m³, z czego w Unii Europejskiej – 124, o łącznej pojemności 81 mld m³. Największą pojemność PMG w Unii Europejskiej mają:

 • Niemcy (46 o łącznej pojemności 20 mld m³)
 • Włochy (12 o łącznej pojemności 13 mld m³)
 • Francja (15 o łącznej pojemności 12 mld m³)
 • Norwegia (4 o łącznej pojemności 5 mld m³)
 • Wielka Brytania (6 o łącznej pojemności 5 mld m³)
 • Austria (7 o łącznej pojemności 4 mld m³)
 • Węgry (6 o łącznej pojemności 4 mld m³)[2].

Poza tym np. na samej Ukrainie znajduje się 13 magazynów o łącznej pojemności prawie 35 mld m³[2].

Magazyny w PolsceEdytuj

W Polsce pierwsze próby magazynowania gazu w wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego rozpoczęły się w 1954 roku w Karpatach w złożu Roztoki (w okolicach Jasła). Był to pierwszy PMG w Europie[2]. Wszystkie PMG w Polsce należą do Gas Storage Poland, spółki PGNiG.

Stan obecnyEdytuj

Obecnie w Polsce istnieje 7 podziemnych magazynów gazu wysokometanowego:

 • PMG Swarzów (w wyeksploatowanym złożu gazu wysokometanowego) – o pojemności 90 mln m³[3]
 • PMG Strachocina (w wyeksploatowanym złożu gazu wysokometanowego) – o pojemności 360 mln m³[3]
 • PMG Brzeźnica (w wyeksploatowanym złożu gazu wysokometanowego) – o pojemności 100 mln m³[3]
 • PMG Husów (w wyeksploatowanym złożu gazu wysokometanowego) – o pojemności 500 mln m³[3]
 • PMG Wierzchowice (w wyeksploatowanym złożu gazu zaazotowanego) – o pojemności ponad 1300 mln m³
 • PMG Mogilno (w kawernach solnych) – o pojemności 585,4 mln m³ (pierwsze 2 komory oddane do eksploatacji w 1997 roku)
 • PMG Kosakowo (w kawernach solnych) – o aktualnej pojemności 239,4 mln m³. Planowana pojemność po rozbudowie w 2021, udostępniona od 2022 roku 299,6 mln m³[4]

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gas Storage Poland posiadała łącznie 3 174,8 mln m³ pojemności czynnych instalacji magazynowych[5].

Dodatkowo istnieją dwa magazyny gazu zaazotowanego, zarządzane przez PGNiG S.A. PMG Daszewo o pojemności 30 mln m³ i PMG Bonikowo o pojemności 200 mln m³[3].

Stosunek mocy magazynowych w Polsce do zapotrzebowania wynosi obecnie około 1 do 5. Dla porównania w Niemczech wynosi on 1 do 4, a na Ukrainie prawie 1 do 1. Średnie zużycie dzienne gazu w Polsce waha się w zależności od sezonu od 15 do 70 mln m³[a][1], co oznacza, że łączna pojemność PMG w Polsce wystarcza na 40–180 dni. Roczne zużycie gazu w Polsce w roku 2017 szacowane było na 16 mld m³[6], a w 2020 na poziomie 20 mld m³[1]

Planowana rozbudowaEdytuj

Planowana jest budowa kolejnych PMG oraz rozbudowa istniejących, która ma doprowadzić do dysponowania przez Polskę 4 miliardami m³ pojemności w 11 PMG w 2020 roku[2]. Główne realizowane i planowane inwestycje to:

 • rozbudowa:
  • PMG w Mogilnie (po rozbudowie pojemność wyniesie 841 mln m³)
 • budowa nowych PMG:
  • PMG Nowa Ruda – projektowany magazyn w istniejących wyrobiskach górniczych kopalni węgla kamiennego[7]
  • PMG Moszczenica – planowany magazyn zlokalizowany w podziemnych wyrobiskach kopalni soli kamiennej, o pojemności 10 mln m³[7].
  • KPMG Damasławek – planowany magazyn zlokalizowany w podziemnych złożach soli, o pojemności 1000 mln m³ w 2035 r[8].

UwagiEdytuj

 1. Rekordowe zużycie w historii polskiego gazownictwa nastąpiło 26 stycznia 2010 roku, gdy jego poziom sięgnął 70 mln m³ w ciągu doby.

PrzypisyEdytuj

 1. a b Podziemne magazyny gazu. 2010-10-25. [dostęp 2013-03-16].
 2. a b c d Maciej Kaliski, Piotr Janusz, Adam Szurlej. Podziemne magazyny gazu jako element krajowego systemu gazowego. „Nafta-Gaz”. 5, s. 325–332, 2010. [dostęp 2013-03-16]. 
 3. a b c d e PGNiG Raport zintegrowany – działalność w 2019. PGNiG SA. [dostęp 2021-01-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2021-01-26)].
 4. PLAN ROZWOJU W ZAKRESIE ZASPOKOJENIA OBECNEGO I PRZYSZŁEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE NA LATA 2020–2029. Gaz-System SA. [dostęp 2021-01-20].
 5. https://pgnig.pl/podziemne-magazyny-gazu.
 6. Magazyny gazu należące do PGNiG są już prawie pełne przed zbliżającą się zimą.
 7. a b PMG – Podziemne Magazyny Gazu. [dostęp 2013-03-16].
 8. Podziemny magazyn gazu Damsławek. Gaz-System SA. [dostęp 2021-01-20].

BibliografiaEdytuj

 • Dlaczego magazynujemy gaz. Gas Storage Poland. [dostęp 2017-04-27].
 • Zarys stanu i perspektyw energetyki polskiej. Studium AGH 2012. Kazimierz Jeleń, Marek Cały (red.). Kraków: Wydawnictwo AGH, 2012.