Poetyka

dziedzina nauki o literaturze

Poetyka – dziedzina nauki o literaturze, a ściślej teorii literatury, rozpatrująca przede wszystkim sposób istnienia dzieła literackiego jako tworu językowego o swoistym charakterze, określanym przez potrzeby funkcji estetycznej. Przedmiotem zainteresowania poetyki są ogólne reguły organizacji tekstu literackiego.

W zakres poetyki wchodzą:

Ze względu na sposób ujęcia badanych zjawisk rozróżnia się:

Autorem pierwszej poetyki, rozumianej jako teoria dzieła literackiego, jest Arystoteles. Sztukę poetycką napisał też Horacy.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Ewa Miodońska-Brookes, Adam Kulawik, Marian Tatara, Zarys poetyki, Warszawa 1980.
  • Adam Kulawik, Poetyka, Warszawa 1990.