Pojezierze Legnickie

Pojezierze Legnickie (Pojezierze Kunickie) – zespół jezior polodowcowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty na Wysoczyźnie Średzkiej w powiecie legnickim (województwo dolnośląskie), z których największe to: Jezioro Kunickie, Jezioro Koskowickie, jezioro Tatarak i Jezioro Jaśkowickie. Zbiorniki Pojezierza Legnickiego to jeziora przepływowe włączone w sieć dopływów Odry, głównie Kaczawy. Regulacja rzeki rozpoczęta w I poł. XVIII wieku spowodowała obniżenie poziomu jej wód, wskutek czego wiele jezior zanikło, a powierzchnia i głębokość pozostałych znacznie się zmniejszyły[1].

Jeziora Pojezierza Legnickiego są najdalej wysuniętymi na południe zbiornikami pochodzenia polodowcowego powstałymi wskutek działalności lądolodu w Polsce.

Przypisy edytuj

  1. Justyna Baron, Tomasz Stolarczyk, Wznowienie badań wykopaliskowych na osadzie z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grzybianach w powiecie legnickim, „Śląskie Sprawozdania Archeologiczne”, LIV, 2012, s. 101–127 [dostęp 2023-12-17].