Polimetria

termin muzyczny

Polimetria (gr. polýs czyli liczny i metron czyli miara) - termin muzyczny mający dwa znaczenia:

  1. określa nałożenie na siebie różnych podziałów metrycznych (poszczególne głosy utworu zapisane są w innym metrum) → polimetria symultatywna
  2. inaczej jest to metrum mieszane, czyli często zmieniające się w trakcie przebiegu utworu → polimetria sukcesywna

Polimetria występuje bardzo często w utworach dwudziestowiecznych, np. w kompozycjach Béli Bartóka.

Nie mylić z polirytmią.