Polirytmia

technika kompozytorska

Polirytmia (gr. polýs czyli liczny i rhytmós czyli rytm) - stosowanie zróżnicowanych przebiegów rytmicznych w różnych głosach, charakterystyczne dla utworów polifonicznych.

Nie mylić z polimetrią.