Pomniki przyrody w Grudziądzu

Pomniki przyrody w Grudziądzu

W mieście znajdują się 32 pomniki przyrody: 25 pojedynczych drzew, 6 grup drzew oraz 1 wychodnia skalna. W strukturze gatunkowej przeważają dęby szypułkowe.

Na uwagę zasługują: wierzba rosnąca nad kanałem Trynka, kasztanowiec zwyczajny w lesie komunalnym, lipa szerokolistna w Ogrodzie Botanicznym, dąb szypułkowy przy ul. Lipowej nad jeziorem Tarpno, buk zwyczajny przy ul. Jagiełły, platan klonolistny przy ul. Armii Krajowej i wychodnia skalna.

Na terenie Grudziądza znajdują się następujące pomniki przyrody: (stan prawny grudzień 2019)[1]:

Nr Lokalizacja Forma Nazwa Obwód
przy powołaniu [cm]
Wysokość Rok uznania Zdjęcie
1. las komunalny oddz. 31a pojedyncze drzewo kasztanowiec zwyczajny 410 24 2009
2. las komunalny oddz. 32c pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 310 27 2009
3. Park Miejski pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 330 24 2009
4. Park Miejski pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 210 18 2009
5. Góra Zamkowa pojedyncze drzewo dąb szypułkowy "Ułan" 330 21 2009 Grudziądz dąb Góra Zamkowa.jpg
6. Miejskie Przedszkole "Tarpno" ul. Legionów 30 pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 380 32 2008
7. las komunalny oddz. 24c pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 298 26 2007
8. las kumnalny oddz. 29d pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 392 32 2007
9. las komunalny oddz. 27g pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 305 35 2007
10. las kumnalny oddz. 27i pojedyncze drzewo dwupienny dąb szypułkowy 253 i 256 32 2007
11. las komunalny oddz. 24k pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 298 22 2007
12. Plaża Miejska pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 352 25 2007
13. ul. Zaleśna pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 406 22 2007
14. Hotel Energetyk pojedyncze drzewo buk zwyczajny 248 25 2007
15. leśniczówka ul. Nad Torem pojedyncze drzewo modrzew europejski 281 30 2007
16. ul. Kunickiego grupa drzew 2 dęby szypułkowe 292 i 308 19 i 18 2007
17. Ogród Botaniczny pojedyncze drzewo lipa szerokolistna 375 27 2007 Grudziadz lipa botanik.jpg
18. las komunalny oddz. 32c pojedyncze drzewo buk zwyczajny 285 28 2007
19. Park nad jeziorem Tarpno, oddz. 33h grupa drzew 12 dębów szypułkowych
lipa szerokolistna
kasztanowiec zwyczajny
od 304 do 485
355
335
28 do 35
23
30
1998
20. las komunalny oddz. 30d, 300m od drogi Grudziądz - Piaski pojedyncze drzewo dwupienny dąb szypułkowy 370 i 388 21 1970
21. rejon ulic Kosynierów Gdyńskich i Mickiewicza - nad kanałem Trynka pojedyncze drzewo wierzba 660 22 1980
22. ul. Lipowa, w pobliżu jeziora Tarpno pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 559 22 1982
23. ul. Kochanowskiego, park przyszkolny grupa drzew 2 dęby szypułkowe
lipa drobnolistna
platan klonolistny
367 i 425
340
326
27 i 31
35
31
1988 Grudziądz dęby SP nr 16.jpg
24. ul. Armii Krajowej grupa drzew 2 dęby szypułkowe
lipa drobnolistna
platan klonolistny
339 i 389
421
404
30 i 30
28
32
1988
25. las komunalny oddz. 29f pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 480 32 1970
26. park dworski majątku Rządz pojedyncze drzewo dąb szypułkowy 450 25 1993
27. ul. Jagiełły, 50 m od jezdni, las oddz. 32f pojedyncze drzewo buk zwyczajny 410 21 1998
28. dz. ew. nr 1, obr. 151 wychodnia skalna wychodnia zlepieńców plejstoceńskich - - 1985
29. ul. Małomłyńska/PCK pojedyncze drzewo lipa drobnolistna 268 - 2011
30. przed posesją ul. Tadeusza Rejtana 27 pojedyncze drzewo lilak pospolity 110 - 2017[2]
31. ul. Sienkiewicza 27, teren I L.O. im. Bolesława Chrobrego grupa drzew 2 magnolie pośrednie 95[3] i 112 - 2017[4]
32. ul. Armii Krajowej 39, Dom Pomocy Społecznej grupa drzew buk zwyczajny
platan klonolistny
352
353
- 2019[5]

PrzypisyEdytuj

  1. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grudziądza, cz. I - uwarunkowania rozwoju, Grudziądz, czerwiec 2012. [dostęp 11-03-2014].
  2. Uchwała nr XXXII/109/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2017 poz. 19)
  3. na wys. 90 cm nad gruntem
  4. Uchwała nr XLIII/125/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r.(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2017 poz. 5111)
  5. Uchwała nr XX/174/19 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 listopada 2019 r.(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2019 poz. 6661)