Ponowa (czasopismo)

"Ponowa. Pismo poświęcone poezji i sztuce" – czasopismo wydawane w Warszawie w latach 1920-1921.

Ponowa
Pismo poświęcone poezji i sztuce
Ilustracja
Okładka nr 1 z 1921 roku, rys. Stanisław Noakowski
Częstotliwość

nieregularnik

Państwo

 II Rzeczpospolita

Adres

Warszawa

Tematyka

literatura

Język

polski

Pierwszy numer

1920

Ostatni numer

1921

Pismo ukazywało się nieregularnie. Jego redaktorką była Róża Czekańska-Heymanowa, udział w redagowaniu pisma mieli także Emil Zegadłowicz, Jan Nepomucen Miller i Witold Bunikiewicz. Było to pismo o charakterze tradycjonalistycznym, pod względem literackim bliskie neoromantycznemu ekspresjonizmowi. Odwoływało się do sztuki ludowej i gatunków folklorystycznych, upatrując w tym szansy na odrodzenie się poezji. Na jego łamach ukazywała się poezja polska i zagraniczna, krytyka i szkice literackie, recenzje. Ilustracje do niego tworzył Stanisław Maykowski i Władysław Skoczylas. Część redaktorów „Ponowy” utworzyła następnie czasopismo „Czartak”.

Z pismem współpracowali m.in.: Karol Irzykowski, Stefan Kołaczkowski, Bolesław Leśmian, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Ejsmond, Edward Kozikowski.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Grzegorz Gazda: Dwudziestolecie międzywojenne. Słownik literatury polskiej. Gdańsk: słowo / obraz terytoria; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, s. 157. ISBN 978-83-7420-110-0.
  • Jerzy Kwiatkowski: Dwudziestolecie międzywojenne. Wyd. III - 5 dodruk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, s. 32-33, seria: Wielka Historia Literatury Polskiej. ISBN 978-83-01-13851-6.