Powstanie słowackie (1848–1849)

Powstanie słowackie – jeden z epizodów Wiosny Ludów, który miał miejsce w latach 1848–1849.

Powstanie słowackie (1848–1849)
Wiosna Ludów
Ilustracja
Jozef Miloslav Hurban – jeden z przywódców powstania
Czas

19 września 1848 – 21 listopada 1849

Miejsce

Słowacja

Terytorium

Węgry

Wynik

zwycięstwo Węgrów

Strony konfliktu
Węgry powstańcy słowaccy
Dowódcy
Ferdynand I
Lajos Kossuth
Lajos Batthyány
Józef Bem
Henryk Dembiński
Artúr Görgey
Sándor Petőfi
Sándor Rózsa
István Széchenyi
Józef Wysocki
Ľudovít Štúr
Jozef Miloslav Hurban
Michal Miloslav Hodža
Janko Kráľ
Ján Francisci-Rimavský
Bedrich Bloudek
František Zach
Siły
nieznane nieznane
Straty
nieznane nieznane
brak współrzędnych

Powstanie wywołali członkowie Słowackiego Korpusu Ochotniczego, którzy zbiegli z Królestwa Węgier po wybuchu tam powstania w marcu 1848 roku. Celem powstańców słowackich było uzyskanie od Węgier praw narodowych oraz politycznych dla kraju. Powstańcom udało się zająć kilka rejonów Słowacji i wzniecić bunt chłopstwa przeciwko Węgrom w Brezovej. Po krótkich walkach Węgrom udało się jednak wyprzeć powstańców na Morawy i stłumić rozruchy. Rozbrojony korpus słowacki reaktywowano pod dowództwem austriackim, które wykorzystało go do walk z powstańcami węgierskimi.

BibliografiaEdytuj

  • Zygmunt Ryniewicz: Leksykon bitew świata, wyd. Almapress, Warszawa 2004.