Poznański Przełom Warty

Poznański Przełom Warty (315.52) – mezoregion fizycznogeograficzny, przebiegający południkowo odcinek doliny Warty o długości 45 km rozdzielający Wysoczyznę Poznańską od Wysoczyzny Gnieźnieńskiej.

Pojezierze Wielkopolskie
Ilustracja
Mapa regionu
Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
Prowincja Niż Środkowoeuropejski
Podprowincja Pojezierza Południowobałtyckie
Makroregion Pojezierze Wielkopolskie
Mezoregion Poznański Przełom Warty
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
woj. wielkopolskie

Przełom powstał w wyniku przekształcenia rynny polodowcowej w klasyczną dolinę rzeczną z terasami (łącznie wydzielono ich sześć: cztery niższe i dwie wyższe, przechodzące w sandr). Ten szeroki na kilka kilometrów odcinek silnie kontrastuje z szerokością pradolin które łączy (Pradolina Warszawsko-Berlińska na południu i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka na północy). W środku przełomowego odcinka doliny leży Poznań.

Maksymalna szerokość przełomu to 4 km pod Rogalinkiem, a minimalna to 1,5 km pod Czerwonakiem. Jest wcięty przeciętnie na 20–40 metrów w wysoczyznę[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Tadeusz Bartkowski, Bogumił Krygowski, Próba kartograficznego ujęcia geomorfologii najbliższej okolicy Poznania, w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Geografia, Zeszyt II/1959, s.92