Prędkość obrotowa

liczba obrotów w jednostce czasu

Prędkość obrotowa ciała (częstotliwość obrotów) – liczba obrotów ciała wykonywanych w jednostce czasu. Stosowana jako parametr charakteryzujący obrót ciał (np. wirnika silnika). Oznaczana jest zazwyczaj literami lub

Moc urządzenia jest proporcjonalna do jego prędkości obrotowej. Jednostką najczęściej spotykaną w technice jest rpm, co oznacza liczbę obrotów na minutę [obr./min].

Prędkość obrotowa jest ściśle związana z prędkością kątową oznaczaną przez która określa kąt w radianach zakreślany w ciągu jednostki czasu. Wzór na prędkość obrotową przy danej prędkości kątowej wyraża się następującym wzorem:

Jeżeli prędkość kątowa nie zmienia się w czasie, to ruch taki nazywa się jednostajnym ruchem obrotowym. Dla zmiennych ruchów obrotowych wielkość ta jest interpretowana jako chwilowa prędkość obrotowa.

Zobacz teżEdytuj