Wartość chwilowa przebiegu czasowego

Wartość chwilowa przebiegu czasowego jest wartością przebiegu czasowego w dowolnym punkcie (chwili) czasu. Każdy rzeczywisty przebieg czasowy składa się z nieskończonej ilości następujących po sobie wartości chwilowych, których chronologiczne ułożenie powoduje powstanie całego przebiegu czasowego.

Wartości chwilowe ciągłego przebiegu czasowego

Wartości chwilowe zapisuje się zazwyczaj małymi literami. Przykładowo symbolem napięcia elektrycznego jest litera natomiast napięcie chwilowe (jako funkcja czasu) zapisuje się jako To samo dotyczy wartości chwilowej prądu elektrycznego czy mocy czynnej W celu odróżnienia od wartości chwilowych, wartości skuteczne napięcia, prądu i mocy elektrycznej zapisuje się dużymi literami, odpowiednio

Największa wartość chwilowa danego przebiegu jest tożsama z wartością maksymalną; podobnie najmniejsza wartość chwilowa jest równoznaczna z wartością minimalną.

Techniki analogowe pozwalają na rejestrację ciągłych zmian wartości chwilowych. Natomiast w technikach cyfrowych wykorzystuje się twierdzenie Kotielnikowa-Shannona, na podstawie którego można odtworzyć dowolny przebieg ciągły na podstawie jego wartości chwilowych (tzw. wartości dyskretnych). Jednym z najpopularniejszych urządzeń pozwalających na bezpośrednią obserwację i rejestrację wartości chwilowych przebiegów czasowych jest oscyloskop.

Zobacz też edytuj