Wartość minimalna przebiegu

Wartość minimalna przebiegu jest zdefiniowana jako najniższa wartość chwilowa amplitudy dowolnego przebiegu czasowego.

Definicja wartości maksymalnej (szczytowej) okresowego przebiegu czasowego

Dla przebiegów okresowych zmiennych okresowo wartość minimalna jest wartością najniższą dla jednego okresu.Wartość minimalna jest czasem używana w analizie obwodów elektrycznych i elektronicznych.

Zobacz teżEdytuj