Otwórz menu główne

Prace Polonistyczne

Prace Polonistyczne – polskie czasopismo polonistyczne wydawane w Łodzi od 1937.

Od 1938 „Prace Polonistyczne” wychodziły jako pismo ogólnopolskie pod patronatem Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej; po II wojnie światowej wydawcą było Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza (do 1953), następnie Zakład Narodowy im. Ossolińskich, a od 1958 – Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Rocznik publikuje rozprawy i materiały z zakresu historii literatury, ważne miejsce zajmują lodziana.

Kolejni redaktorzy „Prac Polonistycznych”:

Obecnie (2017) wydawcą pisma jest Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Czasopismo jest indeksowane w bazach: Index Copernicus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), ERIH Plus, znajduje się na liście czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 2016 liczba punktów - 14).

ISSN 0079-4791 e-ISSN 2450-9353

BibliografiaEdytuj