Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

forma samopomocy pracowniczej

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa (PKZP) – forma samopomocy pracowniczej. Kasy mogą być tworzone przez pracowników oraz emerytów i rencistów, we wszystkich zakładach pracy, jako zakładowe lub międzyzakładowe. Ze składek wypłacane są bezzwrotne zapomogi w sytuacjach określonych regulaminem i nieoprocentowane pożyczki, spłacane w ratach miesięcznych.

PKZP działają w zakładach pracy, w oparciu o ustawę o związkach zawodowych i w związku z tym są nadzorowane społecznie przez związki zawodowe, lecz przynależność związkowa członków kasy nie ma tu znaczenia. Zakład pracy ma obowiązek udzielić PKZP nieodpłatnej pomocy w zakresie obsługi technicznej.

Linki zewnętrzneEdytuj