Prawo Fundamentalne Watykanu

Prawo Fundamentalne Watykanu (pot. konstytucja Watykanu, wł. Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano) – najważniejszy akt prawny (konstytucja) regulujący ustrój prawny Watykanu, promulgowany przez papieża Jana Pawła II 26 listopada 2000 r. Akt ten wszedł w życie 22 lutego 2001 r. Zastąpił poprzednie Prawo Fundamentalne z 7 czerwca 1929 r. Konstytucję Watykanu opublikowano w dodatku do Acta Apostolicae Sedis[1]. Składa się ona z 20 artykułów.

Preambuła do ustawy ma brzmienie:

Świadomy konieczności nadania systematycznej i organicznej formy kolejno wprowadzonym zmianom w porządku prawnym Państwa Miasto Watykan i chcąc, aby porządek ten coraz lepiej odpowiadał instytucjonalnym celom Państwa, które istnieje jako skuteczna gwarancja wolności Stolicy Apostolskiej i środek zabezpieczenia rzeczywistej i widzialnej niezależności Biskupa Rzymskiego w pełnieniu jego misji w świecie, naszym Motu Proprio — kierując się niezawodną wiedzą i w pełni naszej suwerennej władzy, nakazaliśmy i nakazujemy jak poniżej, aby przestrzegano jako Ustawy Państwa:

Symbole Watykanu (art. 20)Edytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ostatni ustęp art. 20: Nakazujemy, aby opatrzony pieczęcią Państwa oryginalny tekst niniejszej Ustawy został zdeponowany w Archiwum Ustaw Państwa Miasto Watykan, a odpowiadający mu tekst został opublikowany w suplemencie do Acta Apostolicae Sedis i wysłany do każdego, kto powinien jej przestrzegać oraz dbać o jej przestrzeganie.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj