Prawo medyczne

gałąź prawa

Prawo medyczne – zbiór norm prawa materialnego i procesowego z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz procedur regulujących prawa i obowiązki pacjentów, lekarzy (w tym lekarzy dentystów), pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych, i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób tworzenia i funkcjonowania podmiotów leczniczych, jak również zadania i uprawnienia organów administracji publicznej i samorządu terytorialnego oraz państowych osób prawnych w zakresie opiekii zdrowotnej i dostępu do świadczeń zdrowotnych.

Źródła polskiego prawa medycznegoEdytuj

Wybór aktów prawa powszechnie obowiązującego:

Polscy specjaliści prawa medycznegoEdytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Polscy specjaliści prawa medycznego.

PrzypisyEdytuj