Produkt narodowy netto

Produkt narodowy netto, PNN (ang. Net National Product, NNP) – strumień dochodów (tzn. suma płac, zysków, procentów i innych) czynników produkcji uzyskanych przez narodowe czynniki produkcji (tzn. należące do obywateli danego państwa) we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny[1].

Produkt narodowy netto w cenach rynkowych (ang. Net National Product at market prices) to produkt narodowy brutto pomniejszony o amortyzację.

Produkt narodowy netto w cenach rynkowych pomniejszony o sumę podatków pośrednich nakładanych przez państwo oraz powiększony o kwotę subsydiów stanowi Produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji (ang. net national product at factor cost), zwany również dochodem narodowym (jest on równy sumie wynagrodzeń właścicieli czynników produkcji będących obywatelami kraju[2]).

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. S. Sztaba (red.): Ekonomia od A do Z. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 379. ISBN 978-83-60501-79-5.
  2. B. Czarny: Wstęp do ekonomii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, s. 174. ISBN 83-208-1612-2.