Program Socrates

Socrates (ang. programme Socrates) – program edukacyjny uruchomiony przez UE w 1995 r. początkowo jako kontynuacja programu Erasmus. Nazwę otrzymał na cześć żyjącego od 469 do 399 p.n.e. jednego z największych filozofów greckichSokratesa.

Głównym zadaniem programu Socrates była kontynuacja działań rozpoczętych przez program Erasmus, polegająca na doskonaleniu jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem była już nie tylko opieka UE nad szkolnictwem wyższym, ale przede wszystkim kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, tzn. rozbudowanie wiedzy na temat innych krajów Europy – idea Europy Narodów – zgodnie z dewizą UEJedność w różnorodności (łac. In varietate concordia). Program Sokrates został przyjęty do realizacji w dziedzinie edukacji na terenie Unii Europejskiej na lata 19951999. Kraje wówczas stowarzyszone z Unią Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystąpiły do programu w roku szkolnym 1997/1998.

Cele programu:

  • powiększenie osobistych doświadczeń nauczanych o wiedzę na temat innych krajów Europy
  • rozwijanie poczucia jedności z Europą
  • wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy
  • szanowanie odmienności kulturowej, wyznaniowej, społecznej, narodowościowej, itd.

Komisja Europejska zachęcona sukcesem programu Erasmus włączyła go w 1996 r. do pakietu Sokrates. W jego skład wchodziły:

Następnym programem edukacyjnym UE był Socrates II.

BibliografiaEdytuj