Otwórz menu główne

Prokuratura w Rosji

Prokuratura w Rosji funkcjonuje zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej na zasadzie centralizmu i hierarchicznego podporządkowania, a szczegółowe zasady działania określa prawo federalne. Głównym aktem prawnym regulującym działalność instytucji rosyjskiej prokuratury jest ustawa o prokuraturze z 17 listopada 1995.

Prokuratura oprócz funkcji śledczych i oskarżycielskich pełni również nadzór nad wykonywaniem prawa przez organy władzy państwowej i samorządowej. Na wniosek prokuratury Prezydent może zawiesić w wykonywaniu obowiązków zwierzchnika regionalnej władzy wykonawczej w przypadku podejrzenia popełnienia przez niego przestępstwa.

Ustrój prokuraturyEdytuj

W skład prokuratury w Rosji wchodzą:

 • Prokuratura Generalna Federacji Rosyjskiej (ros. Генеральная прокуратура Российской Федерации)
  • Prokuratury powszechne
  • Prokuratury wojskowe
  • Prokuratury specjalne
  • Wyspecjalizowane jednostki badawcze i naukowe

Prokuratura GeneralnaEdytuj

Prokuraturą Generalną kieruje Prokurator Generalny Federacji Rosyjskiej (ros. Генеральный Прокурор Российской Федерации), który jest jednym z naczelnych organów władzy państwowej, organem konstytucyjnym określonym w art. 129 Konstytucji Federacji Rosyjskiej. Mimo że ten przepis znajduje się w rozdziale zatytułowanym Władza sądownicza, Prokuratora Generalnego nie zalicza się do organów władzy sądowniczej[1].

Prokuratora Generalnego powołuje i odwołuje Rada Federacji na wniosek Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Kadencja Prokuratora Generalnego trwa pięć lat.

Prokurator Generalny mianuje prokuratorów po konsultacji z władzami regionalnymi Federacji.

Kierownictwo Prokuratury GeneralnejEdytuj

W 2010 roku stanowiska zastępców Prokuratora Generalnego piastowali: Siergiej Fridinski, Wiktor Grin, Aleksandr Gucan, Jurij Guliagin, Sabir Kechlerow, Władimir Malinowski, Iwan Sidoruk, Iwan Semczyszyn, Ernest Waliejew, Jewgienij Zabarczuk, Jurij Zołotow i Aleksandr Zwiagincew.

Prokuratury powszechneEdytuj

 • Prokuratury podmiotów federacji
 • Prokuratury miejskie i obwodowe

Prokuratury wojskoweEdytuj

 • Główna Prokuratura Wojskowa
 • Wojskowe prokuratury okręgów wojskowych i flot
 • Prokuratura federalnej służby granicznej
 • Prokuratura strategicznych wojsk rakietowych
 • Moskiewska miejska prokuratura wojskowa
 • Wojskowe prokuratury garnizonowe

Prokuratury specjalneEdytuj

 • Moskiewska regionalna prokuratura ds. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o transporcie wodnym i powietrznym
 • Nadwołżańska międzyregionalna prokuratura ds. ochrony środowiska

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj