Promocja (marketing)

Promocja – oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.

Promocja jest elementem komunikacji marketingowej. Instrumentami promocji w mieszance marketingowej (4P) są: