Pronunciamientohiszpańska i południowoamerykańska odmiana zamachu stanu, obecna także w praktyce niektórych przewrotów politycznych w Afryce. W jego wyniku rządy przejmowane są bezpośrednio przez wojsko, a rolę przywódcy odgrywa przewodzący armią[1].

Proklamacja, w wyniku pronunciamiento, króla Alfonsa XII przez Brygadę Daban, której dowodcą był generał Martínez Campos (29 grudnia 1874)

Hiszpania Edytuj

Hiszpańska wersja pronunciamiento miała formę mocno zrytualizowaną. Proces rozpoczynał się rozsiewaniem pogłosek o mniej lub bardziej osadzonym w faktach niezadowoleniu społeczeństwa z panujących rządów. Następnym krokiem było zawiązanie spisku i rozdzielenie zadań oraz ról w przyszłym państwie (rząd i wojsko). Ostatnim etapem było wezwanie wojska, w tym zwłaszcza oficerów, do wystąpienia przeciw aktualnej władzy. Odwoływano się do retoryki reform, wyzwolenia narodu ciemiężonego przez tyranów lub nieudaczników oraz woli ludu. Z czasem akcent przesunął się na eksponowanie dobra państwa, czy też zapewnienie ładu i porządku[1]. Jerzy Robert Nowak wskazał, że od czasów najazdu armii Napoleona na Hiszpanię (1808) do obalenia monarchii (1931) Hiszpania przeżyła trzydzieści nieudanych pronunciamientos, nie licząc innych pozaprawnych form zmiany władzy[2]. Wybuchłe w 1820 w Andaluzji pronunciamiento było kluczowe dla niepodległościowych ruchów w hiszpańskich koloniach na terenie Ameryki, a w konsekwencji przyczyniło się w ważki sposób do rozpadu imperium hiszpańskiego[3]. Po obaleniu I Republiki Hiszpańskiej w wyniku pronunciamiento (grudzień 1874), na tronie osadzono króla Alfonsa XII[4]. Wyżsi oficerowie, we wcześniejszym okresie próbujący wywierać wpływ na politykę przy pomocy pronunciamientos, zostali skutecznie wprzęgnięci w elitę rządową (aż 30% ministrów w latach 1875–1902 pochodziło z armii)[5].

Ameryka Łacińska Edytuj

W XIX i XX wieku kultura pronunciamiento przeniesiona została na grunt Ameryki Łacińskiej. W niektórych państwach tego rejonu stała się z czasem głównym sposobem wyłaniania nowych władz. Siły zbrojne wykreowały się tam nie tylko na obrońców przed wrogiem z zewnątrz, ale utożsamiły się z samym państwem i stały się monopolistą w interpretowaniu głosu społeczeństwa. Siły zbrojne hamowały więc zapędy rządzących, niezgodne z interesem armii, jak również tłumiły wystąpienia społeczne, zagrażające, zdaniem wojskowych, interesowi państwa. Na terenie Ameryki Łacińskiej doszło do sytuacji, w jakiej w momencie umacniania się rządzących, którzy zdobyli władzę w wyniku pronunciamiento, do rządu dochodzili już następni zamachowcy. Najjaskrawiej widoczne to było w Boliwii, gdzie w przeciągu 182 lat niepodległości doszło do 187 zamachów stanu[1].

Przypisy Edytuj

  1. a b c Marek Bankowicz, Zamach stanu: pojęcie i konteksty, w: Politeja, nr 1/2007, s. 138-140, ISSN 1733-6716
  2. Wronecki, Maciej, PRZEWRÓT AUGUSTO PINOCHETA W CHILE W ŚWIETLE HISZPAŃSKIEJ PRASY FRANKISTOWSKIEJ (ARRIBA I EL ALCÁZAR) W LATACH 1973-1977, w: Ameryka Łacińska. Kwartalnik analityczno-informacyjny 3.21 (2013), s. 105
  3. Anna Blażejczyk, TIERRA ANDALUZA COMO MAJA DOLOROSA. O PODMIOTOWOŚCI KOMPOZYTORÓW HISZPAŃSKICH DOBY RESTAURACJI (PEDRELL, ALBÉNIZ, GRANADOS, FALLA), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2020, s. 38.
  4. CRISTINA GONZÁLEZ CAIZÁN, Dwaj intelektualiści na krańcach Europy. Listy Wincentego Lutosławskiego do Francisco Ginera de los Ríos z lat 1896–1913, „Przegląd Historyczny” (3), 2021, s. 628.
  5. Marcin Mleczak, Segmenty społeczne hiszpańskiej restauracji, w: Studia Historyczne, 4/2016, s. 392