Przekładnia transformatora

Przekładnia transformatora – liczba określająca stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego (przekładnia zwojowa) lub stosunek napięcia pierwotnego do napięcia wtórnego (przekładnia napięciowa)[1].

Przekładnia zwojowaEdytuj

Przekładnią zwojową transformatora nazywamy stosunek liczby zwojów uzwojenia pierwotnego do liczby zwojów uzwojenia wtórnego. Przekładnię tą oznaczamy najczęściej literą grecką   lub  [1]:

 

gdzie:

  – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego,
  – liczba zwojów uzwojenia wtórnego.

Uwzględniając wzory na napięcia indukowane w uzwojeniach pierwotnym i wtórnym[1][2]:

 
 

dla transformatorów jednofazowych przyjmujemy, że[1]:

 

gdzie:

  – liczba zwojów uzwojenia pierwotnego,
  – liczba zwojów uzwojenia wtórnego,
 Wartość skuteczna napięcia sinusoidalnego indukowanego w uzwojeniu pierwotnym,
  – wartość skuteczna napięcia sinusoidalnego indukowanego w uzwojeniu wtórnym,
 pulsacja napięcia,
 częstotliwość napięcia,
 strumień główny.

Przekładnia napięciowaEdytuj

Przekładnią napięciową transformatora nazywamy stosunek napięć występującego w stanie jałowym na zaciskach obu uzwojeń. Stosunek ten określa zdolność do zmiany wartości napięcia przez transformator. Przekładnię napięciową oznaczamy najczęściej literą grecką   lub literą  [1][3]:

 

gdzie:

  – napięcie występujące na zaciskach uzwojenia pierwotnego w stanie jałowym,
  – napięcie występujące na zaciskach uzwojenia wtórnego w stanie jałowym.

Stosunek przekładni zwojowej i napięciowejEdytuj

Jeśli pominiemy spadki napięcia występujące na rezystancjach uzwojeń oraz fakt istnienia strumieni rozproszenia фs, które powodują spadki napięcia na reaktancjach rozproszenia Xs to otrzymamy stosunek[1]:

 

czyli:

 

Stosunek natężeń prądów płynących w uzwojeniach transformatoraEdytuj

Przybliżony stosunek wartości natężenia prądów płynących w uzwojeniach transformatora, przy pominięciu strat mocy czynnej i biernej wynosi[1]:

 

ponieważ przyjęliśmy, że[1]:

 
  oraz  

gdzie:

  – napięcie występujące na zaciskach uzwojenia pierwotnego w stanie jałowym,
  – napięcie występujące na zaciskach uzwojenia wtórnego w stanie jałowym,
  – prąd występujący w uzwojeniu pierwotnym,
  – prąd występujący w uzwojeniu wtórnym,
 moc pozorna.

Wynika z tego, że w uzwojeniu górnym (o wyższym napięciu) płynie prąd o mniejszej wartości niż w uzwojeniu dolnym (o niższym napięciu)[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i Transformatory. W: Antoni Plamitzer: Maszyny elektryczne. Wyd. siódme poprawione. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1982, s. 108–111. ISBN 83-204-04-08-8. (pol.)
  2. http://www.ssdservice.pl/~ssdservice/SSDdrives/ELEKTROTECHNIKA/transformatory/transf.pdf.
  3. Transformator.