Przemysł lekki – dział gospodarki związany z produkcją artykułów masowego użytku, obejmujący m.in. produkcję tkanin, dzianin, odzieży, obuwia oraz galanterii skórzanej i tekstylnej (tzn. przemysł włókienniczy, odzieżowy, skórzany), a także[1] przemysł spożywczy, szklany i ceramiczny[2]. Tradycyjnie przeciwstawiany przemysłowi ciężkiemu.

Zakłady włókiennicze Stradom SA w Częstochowie

Przypisy edytuj

  1. Przemysł. W: Encyklopedia powszechna. T. 3. Warszawa: PWN, 1975, s. 724. Cytat: Używane są także potoczne określenia: p. ciężki – górnictwo, hutnictwo, energetyka, p. maszyn., p. lekki – włókiennictwo, p. szklarski. (pol.).
  2. spożywczy, szklany i ceramiczny wymienione są w Słowniku Języka Polskiego pod redakcją prof. Szymczaka z 1979 r.