Przenośnik

Przenośnik – urządzenie transportu bliskiego, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich lub określonych ładunków, po określonym torze.

Przenośnik taśmowy w zakładzie produkcyjnym

Podział przenośników[1]:

 • przenośniki cięgnowe (transport za pomocą cięgna)
  • taśmowe
   • stałe
   • przejezdne (samojezdne)
   • przenośne
   • obrotowe
   • przesuwne
  • członowe (na odpowiednich członach (płyty, koryta, wózki))
   • płytowe
   • korytowe
   • skrzynkowe
   • wałkowe
   • schodkowe
   • półkowe
   • kołyskowe
  • kubełkowe (transport w kubełkach połączonych cięgnem)
   • proste pionowe
   • proste pochyłe
   • okrężne przestrzenne
   • okrężne w jednej płaszczyźnie
  • zabierakowe (transport za pomocą zgarniaków, zgrzebeł, zaczepów)
   • zgrzebłowe
   • zgarniakowe
   • talerzowe
   • przesuwające (prętowe)
   • podłogowe
   • skokowe
  • podwieszone (ładunek zawieszony na zawieszkach)
   • niosące (jednotorowe)
   • ciągnące (dwutorowe)
   • ciągnąco-niosące
 • przenośniki bezcięgnowe (za pomocą innych niż cięgno elementów mechanicznych, drgań lub grawitacji)
  • impulsowe i grawitacyjne (transport po nienapędzanych obrotowych wałkach lub krążkach, lub zsuwniach)
   • ślizgowe
   • samotoki
   • wózkowe
  • wałkowe i krążkowe napędzane (transport poziomy po napędzanych wałkach lub krążkach)
   • napędzane, z napędem indywidualnym
   • napędzane, z napędem grupowym
   • nienapędzane
  • śrubowe (transport za pomocą obracającej się powierzchni śrubowej)
   • poziome z obracającym się wałem
   • poziome z obracającą się rurą
   • pionowe
  • wstrząsowe (inercyjne) (transport poprzez drgania rynny)
   • wibracyjne
   • skokowo-unoszące
  • miotające (wyrzutniki)
   • taśmowe
   • talerzowe
   • łopatkowe
 • przenośniki z medium pośredniczącym (transport w strumieniu gazu lub cieczy)
  • pneumatyczne (gazowe)
   • ciśnieniowe
   • fluidyzacyjne
   • grawitacyjne (aeracyjne)
  • hydrauliczne (cieczowe)
   • otwarte
   • zamknięte

PrzypisyEdytuj

 1. PN-ISO 2148:1998