Otwórz menu główne

Przestępstwo umyślne

Przestępstwo umyślne – rodzaj przestępstwa dokonanego z zamiarem spowodowania określonego ustawą skutku. Ze względu na podział przestępstw wchodzi ono do grupy, w której bierze się pod uwagę rodzaj winy sprawcy. Przed jego popełnieniem sprawca jest świadomy, że czyn, który ma zamiar dokonać jest przestępstwem, jednak godzi się na jego popełnienie (zamiar bezpośredni) - art. 9 § 1 k.k. Umyślnym jest też czyn, którego efektu sprawca nie jest pewien, ale działa w kierunku osiągnięcia zamierzonego celu. Przy przewidywaniu skutków czynu zabronionego i godzeniu się na nie jest mowa o zamiarze ewentualnym (sprawca godzi się tutaj z ewentualnością popełnienia czynu zabronionego).

Czynem popełnionym umyślnie jest zbrodnia, natomiast występek można popełnić również nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. Czynu zabronionego nie popełnia umyślnie osoba, która pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię (art. 28 § 1).

Zobacz teżEdytuj