Zbrodnia

czyn karany

Zbrodnia – czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia (zabójstwo, morderstwo), jak i zbrodni przeciw majestatowi (crimen laesae maiestatis).

Prawo polskie

edytuj

W rozumieniu polskiego prawa karnego zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (zob. rodzaje kar kryminalnych). Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Warunkowe umorzenie postępowania nie może być stosowane wobec sprawcy zbrodni[1].

W obowiązującym prawie w Polsce następujące przestępstwa są zbrodniami:

 • wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej;
 • ludobójstwo;
 • stosowanie środków masowej zagłady zakazanych przez prawo międzynarodowe;
 • przestępstwa wojenne polegające na pogwałceniu konwencji międzynarodowych odnoszących się do sposobów walki i poszanowania m.in. osób składających broń, sanitariuszy czy jeńców;
 • zamach stanu;
 • zamach na konstytucyjny organ RP;
 • szpiegostwo;
 • zamach na Prezydenta RP;
 • masowy zamach przeciwko ludności;
 • zabójstwo;
 • przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym połączone z narażeniem życia lub zdrowia wielu osób albo następstwem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób lub śmierci człowieka;
 • zgwałcenie wspólnie z inną osobą, wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, kobiety ciężarnej, z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, z utrwaleniem obrazu lub dźwięku przebiegu (art. 197 § 3), wobec małoletniego poniżej lat 15, ze szczególnym okrucieństwem, ze skutkiem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 197 § 4) lub ze skutkiem śmiertelnym (art. 197 § 5);
 • handel ludźmi;
 • zakładanie lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze terrorystycznym;
 • rozbój z użyciem niebezpiecznego przedmiotu lub w stosunku do mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości;
 • fałszowanie pieniędzy;
 • niewolnictwo i handel niewolnikami;
 • sprzedaż narkotyków małoletnim;
 • zbrodnie określone w tzw. Sierpniówce (dekrecie PKWN z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego);
 • kierowanie lub organizacja obcego wywiadu na terenie RP;
 • przemycanie znacznej ilości narkotyków lub dla korzyści majątkowej;
 • pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem;
 • wzięcie i przetrzymywanie zakładnika;
 • spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
 • wyrabianie środków odurzających w znacznej ilości;
 • zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
 • przyjęcie lub udzielenie łapówki wielkiej wartości;
 • fałszerstwo faktur o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wysokiej wartości lub stanowiące stałe źródło dochodu;
 • kradzież mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości;
 • paserstwo umyślne wobec mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości;
 • wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym wobec mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości;
 • pranie pieniędzy wobec mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości;
 • niwelowanie dokumentacji wobec mienia o wartości większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości.

Przypisy

edytuj
 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.)

Zobacz też

edytuj