Wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej

Wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej – pojęcie z zakresu prawa międzynarodowego, pod którym rozumie się zbrojny akt agresji na terytorium obcego państwa. Za wszczęcie wojny rozumie się także wypowiedzenie wojny napastniczej[1].

Wszczęcie lub prowadzenie wojny napastniczej
KK z 1997
Ciężar gatunkowy zbrodnia
Przepis art. 117 §1 k.k.
Kara Pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności lub karze dożywotniego pozbawienia wolności
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

W polskim prawie jest to zbrodnia, stypizowana w art. 117 k.k., za którą grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 12 lat, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności[2].

Publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej lub publiczne pochwalanie wszczęcia lub prowadzenia takiej wojny
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 117 § 3 k.k.
Kara Pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5
Strona podmiotowa umyślna
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany

nie

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Z dniem 8 września 2010 roku weszła nowelizacja Kodeksu karnego[3], która dodała do art. 117 § 3 k.k. nowy czyn zabroniony polegający na publicznym pochwalaniu wszczęcia lub prowadzenia wojny napastniczej, za który grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Definicja zbrodni agresji w polskim prawie karnym. [dostęp 2017-01-16]. [zarchiwizowane z tego adresu (2017-01-16)].
  2. Art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2010 r. nr 98, poz. 626)

  Artykuł uwzględnia ograniczony pod względem terytorialnym stan prawny na 30 września 2010. Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.