Punktak – narzędzie ślusarskie w postaci trzpienia wykonanego z twardej stali narzędziowej, z zaostrzonym jednym z końców, oraz spłaszczonym drugim końcem w celu pobijania go młotkiem.

Punktak

Punktak służy do punktowania, czyli nanoszenia zaznaczeń na powierzchni metalu poprzez wybijanie na tej powierzchni niewielkich zagłębień. Służą one do trasowania, przygotowania miejsc pod wiercenie, itp.

  • punktak centrujący – służy do zaznaczania środka na powierzchni czołowej walca
  • punktak automatyczny – wykonuje uderzenie przez działanie napiętej sprężyny, bez użycia młotka
  • punktak mikroudarowy – zasilany sprężonym powietrzem służy do znakowania, nanoszenia na powierzchnię (najczęściej metalową) oznaczeń

Zobacz też: rysik traserski, ślusarstwo.