Quad Super Extended Graphics Array

QSXGA (ang. Quad Super Extended Graphics Array) – jeden ze standardów rozdzielczości ekranu. Rozdzielczość ekranu w tym standardzie wynosi 2560x2048 piksele. Jest to najwyższa rozdzielczość z proporcji 5:4.

Standardowe rozdzielczości ekranowe