Rów Poroniński – część Rowu Podtatrzańskiego. Ciągnie się od ujścia Porońca do Białego Dunajca w górę doliny, którą spływa Poroniec: początkowo w kierunku wschodnim, potem południowo-wschodnim. Rów Poroniński jest więc tożsamy z doliną Porońca. Jego orograficznie prawe zbocza tworzy Brzegowski Dział[1], lewe Zgorzeliskowy Dział ze szczytami Wierchu Zgorzelisko i Zadni Wierch[2].

Rów Poroniński
Megaregion

region karpacki

Prowincja

Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim i Północnym

Podprowincja

Centralne Karpaty Zachodnie

Makroregion

Obniżenie Orawsko-Podhalańskie

Mezoregion

Rów Podtatrzański

Mikroregion(y)

Rów Poroniński

Zajmowane
jednostki
administracyjne

Polska:
powiat tatrzański

Przypisy edytuj

  1. Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka encyklopedia tatrzańska. Poronin: Wyd. Górskie, 2004. ISBN 83-7104-009-1.
  2. Geoportal. Mapa topograficzna i satelitarna. [dostęp 2015-04-01].
Po lewej stronie grzbiet łączący Tatry z Pogórzem Bukowińskim, na wprost Zgorzeliskowy Dział, na prawo Brzegowski Dział. Między dwoma ostatnimi Rów Poroniński