Równanie Eyringa-Polanyiego

Równanie Eyringa-Polanyi’ego (również równanie Eyringa) – równanie kinetyki chemicznej wyprowadzone teoretycznie na podstawie teorii stanu przejściowego (teoria kompleksu aktywnego). Jest ekwiwalentem empirycznego równania Arrheniusa.

Nazwa pochodzi od nazwisk autorów teorii stanu przejściowego (Michael Polanyi oraz Henry Eyring). Jednym ze współautorów był również M.G. Evans.

gdzie:

– stała szybkości reakcji,
temperatura absolutna,
entalpia swobodna Gibbsa kompleksu aktywnego względem substratów reakcji,
– uniwersalna stała gazowa,
stała Boltzmanna,
stała Plancka.

BibliografiaEdytuj

  • H. Eyring, M. Polanyi. „Z. Phys. Chem. Abt. B”. 12, s. 279, 1931. 
  • M.G. Evans, M. Polanyi. Some applications of the transition state method to the calculation of reaction velocities, especially in solution. „Trans. Faraday Soc.”. 31, s. 875, 1935. 
  • H. Eyring. The Activated Complex in Chemical Reactions. „J. Chem. Phys.”. 3, s. 107, 1935. 
  • K.J. Laidler, M.C. rok=1983 King. The development of Transition-State Theory. „J. Phys. Chem.”. 87. s. 2657–2664. 
  • J.C. Polanyi. Some concepts in reaction dynamics. „Science”. 236, s. 680–690, 1987.