Równanie Arrheniusa

Równanie Arrheniusa – równanie, podane przez szwedzkiego chemika Svantego Arrheniusa, wyrażające zależność stałej szybkości reakcji od temperatury[1][2][3]:

lub w postaci logarytmicznej:

gdzie:

– stała szybkości reakcji,
– czynnik przedeksponencjalny związany z częstością zderzeń skutecznych w danej reakcji,
podstawa logarytmu naturalnego,
energia aktywacji reakcji (J·mol−1),
temperatura (K),
– uniwersalna stała gazowa wynosząca 8,31446261815324 J·mol−1·K−1.
Wykres Arrheniusa. Dane doświadczalne reakcji 2 NO
2
→ 2 NO + O
2
zostały naniesione w układzie współrzędnych dając w przybliżeniu linię prostą

Równanie Arrheniusa w postaci logarytmicznej ma dwie zmienne, i i można je zapisać w postaci w której i są stałymi. Oznacza to, że między a zachodzi zależność liniowa. Dzięki temu, znając doświadczalne wartości stałych szybkości reakcji w kilku temperaturach, można łatwo wyznaczyć zarówno wartość stałej jak i energię aktywacji danej reakcji. Nachylenie uzyskanej linii ma wartość a punkt przecięcia linii z osią rzędnych ma wartość [1][2][3].

Równanie Arrheniusa dla procesów relaksacyjnych edytuj

Równanie Arrheniusa opisywać może też procesy relaksacyjne drgań cząstek (np. atomów w cząsteczce) wzbudzonych termicznie. Ma ono wówczas postać[4]:

 

gdzie:

  – częstość relaksacji,
  – częstość drgań cieplnych,
  – energia aktywacji procesu relaksacyjnego.

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. a b Peter Atkins, Chemia fizyczna, PWN, 2012, s. 750–752, ISBN 978-83-01-13502-7.
  2. a b Zdzisław Ruziewicz, Krzysztof Pigoń, Chemia fizyczna. Tom 1. Podstawy fenomenologiczne, PWN, 2005, s. 523–525, ISBN 978-83-01-14484-5.
  3. a b Robert G. Mortimer, Physical Chemistry, wyd. 3, Elsevier/Academic Press, s. 533–534, ISBN 978-0-12-370617-1 (ang.).
  4. Andrzej Kajetan Wróblewski i inni red., Encyklopedia fizyki współczesnej, Warszawa: PWN, 1983, s. 659, ISBN 83-01-00391X.