Otwórz menu główne

Równanie Gibbsa-Duhema

Równanie Gibbsa-Duhema – jedna z tożsamości termodynamicznych.

Załóżmy, że układ składa się z k-faz oraz s-substancji. Wtedy równanie Gibbsa-Duhema można zapisać w postaci:

(1)

gdzie:

– entropia k-tej fazy,
– temperatura k-tej fazy,
– objętość k-tej fazy,
– ciśnienie k-tej fazy,
– ilość cząstek i-tej substancji w k-tej fazie,
– potencjał chemiczny substancji wchodzącej w skład układu.

W równaniu Gibbsa-Duhema uwzględniamy, że dana faza „k” może się składać z „s” substancji. Stąd w ostatnim członie występuje sumowanie po wszystkich substancjach wchodzący w skład rozważanej fazy.

We wzorze (1) wskaźnik „k” na górze oznacza numer fazy, a dolny wskaźnik to numer substancji.

Dowód poprawności równania Gibbsa-DuhemaEdytuj

Potencjał Gibbsa dla k-tej przy jego energii wewnętrznej Uk, ciśnieniu pk, objetości Vk, temperaturze Tk i entropii Sk zapisujemy jako:

 
(2)

Różniczce wyrażenia (2) wykorzystamy wzór wynikający z pierwszej zasady termodynamiki, czyli

 

 

 
(3)

Równanie (3) przepisujemy w postaci:

 
(4)

W stanie równowagi termodynamicznej występuje stała temperatura, ciśnienie w rozważanym układzie, zatem potencjał Gibbsa jest:

 
(5)

Różniczka wielkości (5) przepisujemy z definicji różniczki iloczynu:

 
(6)

Łącząc równanie (4) z (6), co otrzymujemy:

 
(7)

W równaniu (7), po krótkich redukowaniu wyrazów jednego wyrazu z prawej z wyrażeniem z lewej strony naszego równania, wtedy dochodzimy do wniosku:

 
(8)

Dla tej samej substancji w różnych fazach potencjały chemiczne są jednakowe, wykorzystując tę wiadomość, mamy:

 
(9)

Co kończy dowód.

Zobacz teżEdytuj