Rada Języka Norweskiego

Rada Języka Norweskiego (norw. Språkrådet – „rada języka”) – autorytatywne gremium zajmujące się regulacją języka norweskiego.

Zadaniami Rady są:

  • ochrona kulturalnego dziedzictwa reprezentowanego przez norweski język pisany i mówiony,
  • promowanie inicjatyw mających na celu poprawę wiedzy na temat języka norweskiego, jego historii i zróżnicowania,
  • promowania tolerancji i wzajemnego szacunku pośród wszystkich użytkowników norweskiego niezależnie od dialektu,
  • ochrona praw każdego obywatela do używania języka norweskiego.

Rada udziela porad w sprawach dotyczących użycia języka norweskiego, stosowania tego języka w szkołach, w NRK oraz w organach rządzących krajem, wyjaśnia ewentualne problemy związane ze sposobem zapisu języka i nazwami geograficznymi, proponuje także regulacje w sprawach dotyczących języka norweskiego, a także promuje i uczestniczy w skandynawskim projekcie współpracy językowej.

Rada powstała przez wydanie w 1972 roku aktu o Radzie Języka Norweskiego. Najważniejszą publikacją Språkrådet jest Språknytt (Nowości Językowe). Rada składa się z dwudziestu osób.

Rada ściśle współpracuje ze swoimi odpowiednikami w pozostałych krajach skandynawskich (Dansk Sprognævn w Danii i Svenska språkrådet w Szwecji), aby nie dopuścić do sytuacji, w której języki te, obecnie wzajemnie zrozumiałe, zaczęły się zbyt różnić.

Linki zewnętrzneEdytuj