Rada Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania – organ stanowiący i kontrolny Miasta Poznań[1]. Jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkańców Poznania. W szczególności określa politykę rozwoju Miasta[2].

Rada Miasta Poznania
Ilustracja
Województwo Województwo wielkopolskie
Powiat Poznańmiasto na prawach powiatu
Miejsce Poznań
Polska
Adres pl. Kolegiacki 17
strona internetowa rady

DziałalnośćEdytuj

Działalność Rady jest jawna z wyjątkiem spraw których ograniczenie jawności wynika z ustaw. Obywatel ma do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji rady[3]. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Prezydent Poznania, jego zastępcy oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta[4].

Rozstrzygnięcia rady spisywane są w formie uchwał. Inicjatywę uchwałodawczą posiada[5]:

 • Przewodniczący Rady
 • Prezydent miasta
 • Komisja Rady
 • Klub Radnych
 • każdy radny
 • każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 5000 innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta
 • osiedle, w sprawach dotyczących wyłącznie obszaru jego działania określonych w statucie osiedla, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta

W obrębie Rady pracują komisje powoływane w określonych celach, np. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty i Wychowania, Komisja Polityki Przestrzennej, Komisja Rewitalizacji, Komisja Rewizyjna, Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Samorządowa.

Na wniosek Rady Miasta Poznania corocznie przyznawany jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania[6].

KadencjeEdytuj

Rada wybierana jest na okres 5-letniej kadencji (do 2018 4-letniej). Działalność i skład rad w poszczególnych okresach opisana jest w osobnych artykułach:

Liczba radnychEdytuj

    Zmiany liczby radnych w okresie od 1919[7]
    

PrzypisyEdytuj

 1. §12.2 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [1]
 2. §12.1 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [2]
 3. §11 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [3]
 4. §14 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [4]
 5. §16 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [5]
 6. Honorowi i zasłużeni obywatele Miasta Poznania – Wstęp (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-08-03].
 7. zaznaczone lata w których nastąpiły zmiany liczby

BibliografiaEdytuj

 1. Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [6]

Linki zewnętrzneEdytuj