Rada Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania – organ stanowiący i kontrolny Miasta Poznań[1]. Jest reprezentantem zbiorowych interesów wspólnoty mieszkańców Poznania. W szczególności określa politykę rozwoju Miasta[2].

Rada Miasta Poznania
Ilustracja
Województwo Województwo wielkopolskie
Powiat Poznańmiasto na prawach powiatu
Miejsce Poznań
Polska
Adres pl. Kolegiacki 17
strona internetowa rady
POL Poznań COA.svg
Władze miasta Poznania
Władze miasta Poznania na przestrzeni wieków:
Władze miasta Poznania 1253–1780
Burmistrzowie Poznania
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Poznaniu
Prezydenci Poznania
Zarząd Miasta Poznania
Magistrat miasta Poznania (1919–1939)
Rady miasta Poznania
Rada Miasta Poznania (1919–1939)
Miejska Rada Narodowa w Poznaniu (1945–1990)
Rada Miasta Poznania (po 1990)
Pozostałe:
Urząd Miasta Poznania
Poznań

DziałalnośćEdytuj

Działalność Rady jest jawna z wyjątkiem spraw których ograniczenie jawności wynika z ustaw. Obywatel ma do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady i posiedzenia komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń rady i komisji rady[3]. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego nie rzadziej niż raz na kwartał. W sesji uczestniczą z prawem zabierania głosu Prezydent Poznania, jego zastępcy oraz Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta[4].

Rozstrzygnięcia rady spisywane są w formie uchwał. Inicjatywę uchwałodawczą posiada[5]:

 • Przewodniczący Rady
 • Prezydent miasta
 • Komisja Rady
 • Klub Radnych
 • każdy radny
 • każdy mieszkaniec Poznania posiadający czynne prawo wyborcze, którego wniosek poparło co najmniej 5000 innych mieszkańców Poznania posiadających czynne prawo wyborcze, w sprawach, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta
 • osiedle, w sprawach dotyczących wyłącznie obszaru jego działania określonych w statucie osiedla, które nie zostały ustawowo zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Rady lub Prezydenta

W obrębie Rady pracują komisje powoływane w określonych celach, np. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Ochrony Środowiska, Komisja Oświaty i Wychowania, Komisja Polityki Przestrzennej, Komisja Rewitalizacji, Komisja Rewizyjna, Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia, Komisja Samorządowa.

Na wniosek Rady Miasta Poznania corocznie przyznawany jest tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania[6].

KadencjeEdytuj

Rada wybierana jest na okres 4-letniej kadencji. Działalność i skład rad w poszczególnych okresach opisana jest w osobnych artykułach:

Liczba radnychEdytuj

 

    Zmiany liczby radnych w okresie od 1919[7]
    

PrzypisyEdytuj

 1. §12.2 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [1]
 2. §12.1 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [2]
 3. §11 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [3]
 4. §14 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [4]
 5. §16 Uchwały nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [5]
 6. Honorowi i zasłużeni obywatele Miasta Poznania – Wstęp (pol.). poznan.pl. [dostęp 2019-08-03].
 7. zaznaczone lata w których nastąpiły zmiany liczby

BibliografiaEdytuj

 1. Uchwała nr LXXX/1202/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 w sprawie Statutu Miasta Poznania; on-line: [6]

Linki zewnętrzneEdytuj