Rada Miasta Poznania (1990–1994)

Rada Miasta Poznania I kadencji (1990–1994) – pierwsza po II wojnie światowej Rada Miasta Poznania wybrana w demokratycznych wyborach.

 • Przewodniczący: Tomasz Sokołowski[1], tymcz. Jadwiga Rotnicka (od 24 lutego 1992)
 • Sekretarz:
  • do 26 stycznia 1993: Przemysław Bielecki, Paweł Chudziński
  • od 26 stycznia 1993: Adam Futymski, Artur Jazdon
Rada Miasta Poznania I kadencji
Ilustracja
Tablica ku czci radnych kadencji 1990–1994 w poznańskim Urzędzie Miejskim
Państwo

Polska

Województwo

Województwo poznańskie

Powiat


Miejsce

Poznań

Adres

pl. Kolegiacki 17

Liczba radnych

65

Kadencja

1990–1994

Przewodniczący Rady

Tomasz Sokołowski
Jadwiga Rotnicka

Wiceprzewodniczący Rady

Jadwiga Rotnicka, Jacek Wiesiołowski, Maciej Urbański, Andrzej Nowotny, Paweł Chudziński

Działalność RadyEdytuj

Do Rady zostało wybranych 65 radnych: 64 z listy Komitetu Obywatelskiego Miasta Poznania i NSZZ "Solidarność" oraz 1 z listy KPN, z 12 okręgów wyborczych[4]. Rada odbyła pierwsze posiedzenie 2 czerwca 1990. Ogółem odbyło się 107 sesji Rady Miasta, podjętych zostało 630 uchwał. Do najważniejszych osiągnięć Rady należy ustanowienie od podstaw nowych form i zasad działania w ramach samorządu lokalnego w "Statucie Miasta Poznania", przekształcenia oraz likwidacje miejskich jednostek organizacyjnych, działania przygotowawcze do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania oraz program przejęcia szkół podstawowych.

W Radzie powołano 12 komisji stałych: Komisja Organizacyjno-Prawna wraz z działającą w jej ramach podkomisją statutowo-regulaminową, Komisja Finansowa do spraw gospodarki finansowej i budżetu Miasta, Komisja Rozwoju Gospodarczego do spraw rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, drobnego przemysłu, handlu, gastronomii i usług, Komisja Zagospodarowania Przestrzennego do spraw: inwestycji, rozwoju budownictwa, ładu przestrzennego i gospodarki gruntami, Komisja Gospodarki Komunalnej do spraw rozbudowy i utrzymania urządzeń komunalnych i sanitarnych, budownictwa drogowego, komunalnego budownictwa mieszkaniowego, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, zieleni komunalnej i zadrzewień, cmentarzy komunalnych oraz transportu publicznego, Komisja Ekologiczna do spraw ochrony środowiska, walki z zanieczyszczeniami środowiska i hałasem, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa do spraw rolnictwa i gospodarki żywnościowej, wykorzystania gruntów rolnych, zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji, funkcjonowania targowisk i hal targowych, hurtu rolnego, przemysłu rolno-spożywczego, Komisja Oświaty i Wychowania do spraw wychowania i wykształcenia dzieci, działalności szkół podstawowych, przedszkoli i innym placówek oświatowo-wychowawczych, Komisja Kultury i Nauki do spraw kultury, czytelnictwa i innych placówek upowszechniania kultury oraz współpracy ze środowiskami twórczymi i naukowymi miasta, Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Pomocy Społecznej do spraw działalności placówek służby zdrowia, organizacji pomocy społecznej, ochrony życia nienarodzonego oraz sportu i rekreacji, Komisja Informacji i Relacji Zewnętrznych do spraw służb informacji i badania opinii publicznej, współpracy regionalnej, krajowej i zagranicznej, a także współpracy z jednostkami pomocniczymi samorządu (dzielnicami, osiedlami), Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego do spraw: bezpieczeństwa ludności, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej oraz nadzwyczajnych zagrożeń ludności.

Dodatkowo powołane komisje: Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Gruntami Miejskimi, Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki, Komisja Rewizyjna, Komisja Nadzwyczajna ds. zbadania działalności spółek, Komisja Inwentaryzacyjna, Komisja Nadzwyczajna ds. j. Maltańskiego wraz z kompleksem rekreacyjno-sportowym, Doraźna Komisja Mieszkaniowa.

1990Edytuj

 • wybór prezydenta Poznania Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka[5] i jego zastępców
 • wyrażenie wotum nieufności w stosunku do Kuratora Oświaty i Wychowania dr Ireneusza Króla oraz jego zastępców wicekuratorów
 • likwidacja samorządu mieszkańców działającego na podstawie zniesionej Ustawy o radach narodowych i samorządzie terytorialnym w osiedlach, obwodach i domach
 • działania w sprawie pochowania w Poznaniu prochów Ignacego Jana Paderewskiego
 • zmiany nazw: os. Manifestu Lipcowego na os. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej na ul. Związku Walki Zbrojnej, ul. Świerczewskiego na ul. Bukowska, ul. Jedności Słowiańskiej na ul. Żegrze i ul. Chartowo, os. Związku Młodzieży Socjalistycznej na os. Polan, os. Związku Młodzieży Polskiej na os. Orła Białego;
 • nowo powstałe: ul. Zawilcowa, ul. Nasturcjowa, ul. Przebiśniegowa, ul. Bratkowa, ul. Homera, ul. Literacka, ul. Juwenalisa, ul. Horacego, ul. Owidiusza, ul. Hezjoda, ul. Seneki, ul. Plauta, ul. Lukrecjusza, ul. Arystofanesa, ul. Eurypidesa, ul. Ajschylosa, ul. Sofoklesa, ul. Teokryta, ul. Safony, ul. Wergiliusza, ul. Gąsawska, ul. Rogowska, osiedle Przemysława, ul. Aleksandra Gabszewicza, ul. Kocankowa, ul. Tatarkowa, ul. Borówkowa, ul. Jemiołowa, ul. Zygmunta Lisowskiego, ul. Stefana Vrtela–Wierczyńskiego, ul. Adama Skałkowskiego, ul. Kazimierza Ajdukiewicza, ul. Jarosława Maciejewskiego, ul. Jana Grochmalickiego, ul. Nad Pokrzywką, ul. Nakielska
 • skreślone z ewidencji: ul. Spiżowa, ul. Chłopska
 • przystąpienie do Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wielkopolskich, Federacji Miast Zjednoczonych (Federation Mondiale des Cites Unies et Villes Jumelees)
 • nadanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania hrabiemu Edwardowi Raczyńskiemu

1991Edytuj

 • deklaracja przystąpienia Miasta do spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. z 40% udziałów
 • likwidacja Miejskiego Zakładu Weterynarii
 • utworzenie Dziennego domu pomocy przy ul. Długosza 18a
 • przejęcie przez Miasto Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego przy ul. Saperskiej 15
 • planowanie sieci dróg rowerowych
 • zmiany nazw: ul. M. Koszutskiej na Zmartwychwstańców, dalsza część ul. Gwardii Ludowej na Wierzbięcice, osiedle Związku Walki Młodych na os. Stare Żegrze, części ul. Romka Strzałkowskiego na ul. Petera Mansfelda, części ul. Wioślarskiej i Ostrowskiej na ul. Józefa Piłsudskiego, części ul. Ostrowskiej na ul. Pleszewską i ul. Klenowską, ul. Pawła Findera na ul. Romana Dmowskiego;
 • nowo powstałe: ul. Urszulanek, ul. Uprawna, ul. Barana, ul. Panny, ul. Zodiakowa, ul. Romana Drewsa, ul. Ostrołęcka, ul. Żuromińska, ul. Mławska, ul. Rypińska, ul. Barczewska, ul. Radlińska, ul. Przy Dolinie, os. ks. Jerzego Popiełuszki, osiedle Smochowice; nazwy proponowane dla nowych ulic: ul. Gruntowa, ul. Otwarta, ul. Zamiejska, ul. Glinianki, ul. Stara Cegielnia
 • ustanowienie Nagrody Naukowej Miasta Poznania i Nagrody Artystycznej Miasta Poznania
 • nadanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania Helenie Przybyłek-Porębnej[6]
 • przekształcenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w zakład budżetowy działający na zasadach gospodarki pozabudżetowej
 • przekształcenie Poznańskiego Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficznego "Geopoz" w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "Geopoz"
 • wykup terenów byłego zakładu karnego przy ul. Kobylepole (Michałowo) z przeznaczeniem na Ośrodek dla Bezdomnych
 • pozwolenie na umieszczenie tablicy pamiątkowej poświęconej pomordowanym przez UB w Poznaniu żołnierzom Armii Krajowej (przy ul. Niegolewskich) oraz pomnika poświęconego pomordowanym przez UB w Poznaniu żołnierzom Armii Krajowej (cmentarz Junikowo, na kwaterze żołnierzy AK)
 • nabycie gruntów pod budowę szkoły podstawowej w Plewiskach oraz pod budowę szkoły na os. Bolesława Chrobrego 121

1992Edytuj

 • zmiany nazw: ul. Stanisława Chudoby na ul. Stanisława Taczaka, ul. Bohaterów na ul. Józefa Dowbora-Muśnickiego, rondo Kopernika na rondo Kaponiera, ul. Jana Stachowiaka na ul. Urszuli Ledóchowskiej, Park – Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na Park Cytadela, Stadion Warty-usunięcie "im. 22 Lipca"
 • nowo powstałe: osiedle Umultowo, osiedle Stare Winogrady, osiedle Plewiska, osiedle Sołacz, osiedle Poznań-Junikowo, osiedle Poznań-Szczepankowo-Spławie, osiedle Poznań-Edwardowo, osiedle Poznań-Kiekrz, osiedle Stanisława Przybyszewskiego, ul. Lucjana Ballenstaedta, ul. Inspektowa, ul. Karpicka, ul. Jutrosińska, ul. Mieczykowa
 • wnioski do Sejmu o dofinansowanie budowy PST
 • nadanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania Wiktorowi Dedze, Zbigniewowi Zakrzewskiemu, Stefanowi Stuligorszowi
 • pozwolenia na umieszczenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej miejsce, gdzie 5 marca 1892 utworzony został Wielkopolski Związek Śpiewaczy na Wielkie Księstwo Poznańskie, na ustawienie kamienia pamiątkowego w 10 rocznicę śmierci Wojciecha Cieślewicza – dziennikarza, zakatowanego przez ZOMO oraz tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci tragicznie zmarłej gwiazdy polskiej piosenki Anny Jantar-Kukulskiej, oraz tablicy pamiątkowej, dokumentującej działalność konspiracyjną poznańskiego środowiska Szarych Szeregów
 • wystąpienie ze Związku Gmin Polskich (nie powstał) i deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski
 • likwidacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Jeżyce, Przedsiębiorstwa Budownictwa Komunalnego Nowe Miasto
 • utworzenie Strefy Ograniczonego Postoju[7] w dni powszednie, godz. 10-18
 • przygotowania do prywatyzacji PP "Targowiska" w "Targowiska Miejskie" Sp. z o.o.[8]
 • utworzenie Zakładu Budżetowego Ogród Zoologiczny w Poznaniu
 • przekształcenie Zakładu Budżetowego Komunalne Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej "Sanitech" w Zakład Budżetowy Wysypisko Odpadów Komunalnych

1993Edytuj

 • pozwolenie na umieszczenie tablicy pamiątkowej na frontonie budynku Szkoły Podstawowej w Poznaniu przy ul. Słowackiego 58/60 z okazji 80-lecia istnienia VII Hufca Związku Harcerstwa Polskiego (fot.)
 • uregulowanie spraw honorowego pochówku na cmentarzach komunalnych w Poznaniu
 • planowanie zakupu 20 autobusów Ikarus 280 w miejsce 30 złomowanych pojazdów (upoważnienie Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania)
 • nowo powstałe: osiedle Poznań-Wilczy Młyn, osiedle Poznań-Morasko, osiedle Księdza Jerzego Popiełuszki, osiedle Poznań-Świerczewo, osiedle Powstań Śląskich, osiedle Poznań-Górczynek, osiedle Poznań-Naramowice, osiedle Poznań-Radojewo, osiedle Nad Strumykiem, osiedle Warszawskie, osiedle Poznań-Jeżyce, park im. Jana Pawła II[9]
 • nadanie honorowego obywatelstwa miasta Poznania Januszowi Ziółkowskiemu
 • przystąpienie do pilotażowego programu wprowadzania powiatów
 • utworzenie spółki akcyjnej Miasta z firmą Campenon Bernard SGE w celu realizacji budowy 4* hotelu przy ul. Towarowej
 • przyjęcie tymczasowego "Poznańskiego Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego"
 • wystąpienie do Sejmu i Rządu RP o dofinansowanie komunikacji zbiorowej

1994Edytuj

 • zmiany nazw: ul. Cyryla Ratajskiego na ul. Tadeusza Rugego, pl. J. H. Dąbrowskiego na pl. Władysława Andersa, ul. E. Danielaka na ul. Józefa Hallera, zachodni odcinek ul. Bułgarskiej na ul. Jugosłowiańską, ul. S. Engla na ul. Niegolewskich
 • nowo powstałe: osiedle Jana III Sobieskiego, osiedle ks. Ignacego Skorupki, ul. Nieszawska, ul. Szwajcarska, ul. Nad Spławką, ul. Anyżowa, ul. Romana Brandstaettera, ul. Ignacego Kaczmarka, ul. Dolne Chyby, ul. Przylaszczykowa
 • przystąpienie do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej (SIP)
 • przystąpienie do utworzenia jednoosobowej spółki Skarbu Miasta "Centrum Kongresowe" Sp. z o.o. w celu realizacji inwestycji "Biurowiec World Trade Center – Poznań" przy ul. Królowej Jadwigi, utworzenia i udziałów w spółce "World Trade Center Poznań" Sp. z o.o. oraz "Poznański Inkubator Przedsiębiorstw" Sp. z o.o.

Lista radnychEdytuj

 1. Roman Andrzejewski
 2. Jerzy Babiak[10]
 3. Krzysztof Bąk[10]
 4. Andrzej Bielerzewski
 5. Przemysław Bielicki[10]
 6. Henryk Brant[10]
 7. Wiesława Chomicz[10]
 8. Jan Chudobiecki
 9. Paweł Chudziński
 10. Włodzimierz Cofta[10][11]
 11. Andrzej Czyżak[10]
 12. Aleksander Deskur[10]
 13. Ludwik Dziewolski[10][12]
 14. Jan Firlik[10]
 15. Adam Futymski[10]
 16. Andrzej Gajtkowski[10]
 17. Władysław Golik
 18. Mariusz Grajek[10]
 19. Ryszard Grobelny
 20. Zdzisław Guderski[10]
 21. Krzysztof Janowski
 22. Artur Jazdon[10]
 23. Jan Kaczmarek[10]
 24. Wojciech Szczęsny Kaczmarek
 25. Tomasz Kayser
 26. Tadeusz Kieliszewski[10]
 27. Izabela Klimaszewska[10]
 28. Krzysztof Kłoskowski[10]
 29. Krzysztof Konik[10]
 30. Edmund Kownacki[10]
 31. Wojciech Kręglewski
 32. Zbigniew Krysztofiak
 33. Tomasz Marian Lewandowicz[10]
 34. Radosław Lewandowski[10]
 35. Janusz Łabędzki[10]
 36. Krystian Marciniak[10]
 37. Zbyszko Markiewicz[10]
 38. Andrzej Nowotny
 39. Barbara Ordoń[10]
 40. Henryk Pawlaczyk[10]
 41. Marek Pawlak[10]
 42. Janusz Pazder
 43. Marek Pietrzyński[10][13]
 44. Narcyz Piślewski
 45. Andrzej Porawski
 46. Marek Pudliszak[10]
 47. Czesław Ratajczak[10][14]
 48. Jadwiga Rotnicka
 49. Jan Rutkowski[10]
 50. Marek Simon
 51. Jan Skuratowicz[10]
 52. Tomasz Sokołowski[10]
 53. Piotr Stawicki[10]
 54. Sławomir Stelmasiak
 55. Zdzisław Stryła[10]
 56. Michał Stuligrosz
 57. Roman Trojanowicz[10]
 58. Konrad Tuszewski[10]
 59. Maria Uliszewska-Kaden[10]
 60. Maciej Urbański[15]
 61. Urszula Wachowska
 62. Jacek Wiesiołowski
 63. Mieczysław Wojciechowski[10]
 64. Zygmunt Zagórski[10]
 65. Barbara Zalewska[10]
 66. Stefan Żynda[10]

PrzypisyEdytuj

 1. UCHWAŁA NR I/2/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej Poznania; on-line: [1]
 2. UCHWAŁA NR I/5/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 2 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Poznania; on-line: [2]
 3. w związku z objęciem stanowiska szefa delegatury UOP w Poznaniu
 4. Śródmieście, Winogrady, Piątkowo, Rataje I i II, Szczepankowo, Wilda, Grunwald I, II i III, Jeżyce I i II
 5. UCHWAŁA NR II/9/90 RADY MIEJSKIEJ POZNANIA Z DNIA 6 czerwca 1990 r. w sprawie wyboru Prezydenta Miasta Poznania; on-line: [3]
 6. bohaterka wydarzeń Czerwca 1956
 7. granice: Solna, Wolnica, Małe Garbary (bez tych ulic), Garbary, Długa, Ogrodowa, Ratajczaka, 3 Maja, Plac Ratajskiego i Młyńska (łącznie z tymi ulicami). Do SOP należały również ulica Szyperska pomiędzy Garbarami a Estkowskiego.
 8. z uwagi na niemożność dotrzymania wyznaczonego terminu prywatyzacji był on kilkakrotnie przekładany do 1994, następnie na czas nieokreślony
 9. park miejski między ulicami Dolna Wilda, św. Jerzego, Droga Dębińska
 10. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar Komitet Obywatelski
 11. wygaśnięcie mandatu 18 stycznia 1994 (uchwała Rady Miasta Poznania nr XCVIII/561/94 z dnia 18 stycznia 1994 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Włodzimierza Cofty; on-line: [4]) z powodu zrzeczenia się mandatu radnego z uwagi na zły stan zdrowia
 12. w miejsce Marka Piestrzyńskiego od 17 listopada 1992 (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXIX/357/92 z 24 listopada 1992 w sprawie przyznania Ludwikowi Dziewolskiemu mandatu radnego Rady Miejskiej Poznania w okręgu wyborczym nr 11; on-line: [5])
 13. wygaśnięcie mandatu 17 listopada 1992 (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXVIII/352/92 z dnia 17 listopada 1992 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marka Pietrzyńskiego; on-line: [6]) z powodu zmiany miejsca zamieszkania (z Poznania na Czerwonak); tym samym utracił prawo wybieralności do Rady Miejskiej Poznania
 14. wygaśnięcie mandatu 14 października 1992 (uchwała Rady Miasta Poznania nr LXVI/340/92 z dnia 27 października 1992 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Ratajczaka; on-line: [7]) z powodu zrzeczenia się mandatu radnego
 15. Chrześcijański Blok Prawicy

BibliografiaEdytuj