Rada duszpasterska

Ten artykuł dotyczy biskupiego organu doradczego. Zobacz też: Parafialna rada duszpasterska.

Rada duszpasterska - w Kościele katolickim organ doradczy biskupa diecezjalnego.

Głównym zadaniem Rady jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę ordynariusza. Rada nie ma żadnych kompetencji, pozostając jedynie głosem doradczym. Publikacja wniosków, zakresy działań i tematów podejmowanych przez Radę zależą do decyzji biskupa.

Radę duszpasterską powołuje i jej statut określa biskup diecezjalny. Z chwilą wakansu katedry biskupiej Rada zostaje rozwiązana, a jej ponowne powołanie zależne jest od decyzji następcy.

Radę duszpasterską powinni stanowić przede wszystkim świeccy, którzy w sposób proporcjonalny mają odzwierciedlać społeczeństwo diecezji. Do Rady należeć powinni również przedstawiciele duchowieństwa diecezjalnego oraz zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji.

Rada powinna gromadzić się przynajmniej raz w roku.

Działalność Rady duszpasterskiej określa Kodeks prawa kanonicznego (kan. 511-514), ale jej istnienie w diecezji nie jest obowiązkowe.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Codex Iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, Kodeks prawa kanonicznego.Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. tekst dwujęzyczny, Edward Sztafrowski (tłumaczenie) i komisja naukowa pod redakcją Kazimierza Dynarskiego. Poznań: Pallottinum, 1984.