Rada parafialna – organ prawny lub administracyjny w parafii wykonujący powierzone mu zadania.

Katolicyzm edytuj

W Kościele łacińskim istnieją dwa typy rad parafialnych:

  • Rada duszpasterska – rada, do której należeć powinni księża pracujący w parafii oraz świeccy. Rada duszpasterska jest wyłącznie organem doradczym proboszcza, a jej zadaniem jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków. Istnienie rady duszpasterskiej nie jest wymuszone prawem kanonicznym, natomiast ich istnienie w parafiach diecezji zależne jest od decyzji biskupa diecezjalnego, który określa również sposób i zakres działania rad.
  • Rada ekonomiczna – rada, która na podstawie prawa kanonicznego (kan. 537) powinna istnieć w każdej parafii. Jej głównym zadaniem jest pomoc proboszczowi w administrowaniu dobrami materialnymi parafii w oparciu o prawo powszechne i dekrety biskupa. Rada ekonomiczna parafii nie jest jednak osobą prawną i nie ma prawa reprezentowania parafii wobec czynności prawnych, chyba że inne są postanowienia biskupa. Zarządcą i reprezentantem prawnym majątku parafii jest proboszcz, który nie ponosi odpowiedzialności za nieważnie podjęte czynności prawne, z wyjątkiem tych, z których sam poniósł korzyść. Rada ekonomiczna powinna składać się przynajmniej z trzech doradców, którzy zgodnie z przyjętym zwyczajem nie powinni być zależni finansowo od proboszcza (np. wikariusze, katecheci, kościelni). Raz w roku rada ekonomiczna powinna składać sprawozdanie finansowe z przychodów i poniesionych kosztów. Sposób składania sprawozdania określa biskup.

W katolickich Kościołach wschodnich istnienie rad parafialnych jest zalecane przez prawo kanoniczne, niemniej jednak ma ono charakter fakultatywny i zależy od organizacji poszczególnych Kościołów.

Starokatolicyzm edytuj

W Kościołach starokatolickich w skład rady wchodzą: proboszcz, inni duchowni parafii oraz do 15-25 parafian. W Kościele polskokatolickim prezesem rady parafialnej jest zawsze świecki członek rady parafialnej, natomiast w Kościele Starokatolickim Mariawitów radę reprezentuje proboszcz.

Protestantyzm edytuj

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim i innych Kościołach protestanckich w jej skład wchodzą: proboszcz, inni duchowni parafii, diakoni oraz do 25 parafian. Prezesem rady parafialnej może być proboszcz (jeżeli prezesem jest proboszcz, to jego zastępcą jest zawsze świecki członek rady parafialnej).

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj