Reżim

restrykcyjna forma rządu lub zbiór restrykcyjnych zasad, norm kulturowych lub społecznych itp., które regulują działanie rządu lub instytucji oraz jej interakcje ze społeczeństwem

Reżim, także reżym[1] (fr. régime „porządek”) – rygor, rząd, władza, system władzy.

Określenie to jest popularne w znaczeniu pejoratywnym, definiując władzę nielegalną, nieuznawaną, bezprawną, pochodzącą z uzurpacji. W neutralnym ujęciu politologicznym termin „reżim” określa ściśle zdefiniowany i unormowany tryb postępowania, ograniczający swobodę jego uczestników. Tak rozumiany reżim jawi się de facto jako każdy typ ładu społecznego oraz politycznego.

Określenie zostało użyte po raz pierwszy na oznaczenie ustroju Francji przed rewolucją (L'Ancien Régime). Wyraz funkcjonuje też w znaczeniu regulaminu (np. reżim pracy).

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. L. Wiśniakowska: Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.