Ten artykuł dotyczy reżimu państwowego. Zobacz też: pojęcie reżimu w stosunkach międzynarodowych.

Reżim, także reżym[1] (fr. régime – porządek) – rygor, popularnie używany w znaczeniu pejoratywnym (negatywnym) rząd, władza, system władzy, zwłaszcza nielegalny, nieuznawany, bezprawny, pochodzący z uzurpacji.

Użyty po raz pierwszy dla określenia ustroju Francji przed rewolucją (L'Ancien Régime). Używany też w znaczeniu regulaminu (np. reżim pracy).

W znaczeniu, które nie jest nacechowane pejoratywnie, zaś uznane jest przez współczesną politologię, termin reżim oznacza ściśle określony i unormowany tryb postępowania ograniczający swobodę jego uczestników. Tak rozumiany reżim jawi się de facto jako każdy typ ładu społecznego oraz politycznego.

PrzypisyEdytuj

  1. L. Wiśniakowska: Słownik wyrazów obcych. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.

Zobacz teżEdytuj