Reakcjonizm – doktryna nawołująca do przywrócenia starego porządku społeczno-politycznego, konserwatyzm, wstecznictwo.

Przedstawiciele takich doktryn podkreślają wartość stosunków społecznych i politycznych, uznawanych w danym momencie za przestarzałe[1]. Doktryną reakcyjną jest np. ultramontanizm Josepha de Maistre'a.[potrzebny przypis] Pojęcie to było także używane niekiedy w celach propagandowych, kiedy doktryny reakcyjne przeciwstawiano doktrynom postępowym. W okresie Polski Ludowej jako reakcyjne uznawano wszystkie doktryny prawicowe (a także niektóre lewicowe). Żołnierzy Armii Krajowej nazywano zaplutymi karłami reakcji, a zbrojne podziemie niepodległościowe określano jako bandy reakcyjnego podziemia[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Praca zbiorowa, Wilka Ilustrowana Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Gutenberga Kraków, Tom XIV, s.284
  2. http://klub-generalagrota.pl/kg/baza-wiedzy/referaty/639,Bandy-reakcyjnego-podziemia-czy-zbrojne-podziemie-niepodleglosciowe.html.