Referendarz (administracja)


Referendarz – stanowisko urzędnicze. W Polsce występuje ono:

W służbie cywilnej referendarz należy do grupy stanowisk specjalistycznych. Do zatrudnienia na stanowisku referendarza konieczne jest wykształcenie wyższe, z wyjątkiem urzędów kontroli skarbowej, w których do zatrudnienia na stanowisku referendarza i starszego referendarza wystarczy średnie wykształcenie. Warunki te określa odpowiednie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów[1].

W służbie zagranicznej referendarz należał do grupy stanowisk personelu pomocniczego[2].

Przypisy edytuj

  1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2024).
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz mnożników do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej (Dz.U. z 2009 r. nr 40, poz. 324) (uznane za uchylone).