Regalia

przywilej przysługujący wyłącznie monarsze

Regalia (łac. regalis = królewski) – oznaki i symbole władzy monarszej, królewskiej, jak: korona, berło, jabłko itp.

Król Wacław II z regaliami

Przykłady regaliów:

Także określenie na specjalny ubiór, szczególnie strojny, ozdobny.

Zobacz też edytuj