Rehabilitacja psychiatryczna

Rehabilitacja psychiatryczna – system skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, wychowawczych i medycznych umożliwiających chorym psychicznie samodzielną egzystencję i integrację społeczną.

Podział rehabilitacji psychiatrycznejEdytuj

Zasady rehabilitacji psychiatrycznejEdytuj

 • optymalna stymulacja
 • wielostronność oddziaływań
 • stopniowanie trudności
 • powtarzalność oddziaływań
 • partnerstwo

Podstawą pracy w rehabilitacji psychiatrycznej jest stosowanie wzmocnień pozytywnych - chwalenie i nagradzanie najdrobniejszych postępów oraz unikanie krytycyzmu i uwag negatywnych.

Realizacja opieki rehabilitacji psychiatrycznejEdytuj

W zakresie opieki zdrowotnejEdytuj

 • oddziały szpitalne
 • oddziały dzienne
 • oddziały rehabilitacyjne
 • poradnie zdrowia psychicznego
 • zespoły leczenia domowego/środowiskowego
 • hostele
 • zespoły interwencji kryzysowej

W zakresie opieki społecznejEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. Psychiatria, Tom III: Terapia. Zagadnienia etyczne, prawne, organizacyjne i społeczne, 2003, ISBN 83-87944-24-6; Rozdział Rehabilitacja, Joanna Meder
 • Pużyński S. Leksykon Psychiatrii ISBN 83-200-1712-2, PZWL, Warszawa 1993, strona 404-406
 • red. Bilikiewicz A., Rybakowski J. Psychiatria w Polsce ISBN 83-7258-304-8, Gdańsk, Via Medica 2002, Rozdział Rehabilitacja osób chorych psychicznie w Polsce - Joanna Meder, Andrzej Cechnicki s. 137-152

Zobacz teżEdytuj