Dom pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej (skr. DPS) lub Dom Opieki – placówka świadcząca usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności[1].

Jeden z Domów Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, (województwo łódzkie)

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

lub prowadzone łącznie dla:

 • osób w podeszłym wieku i chorych przewlekle somatycznie
 • osób chorych przewlekle somatycznie oraz niepełnosprawnych fizycznie
 • osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych fizycznie
 • osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Uprawnieni do prowadzenia domówEdytuj

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku[2] domy pomocy społecznej mogą prowadzić:

ZezwoleniaEdytuj

Organem wydającym zezwolenie na prowadzenie DPS-u jest wojewoda właściwy ze względu na położenie domu[3]. Zezwolenie jest wydawane wówczas, jeśli ubiegający się o nie:

 • spełnia warunki wymienione w ustawie o pomocy społecznej
 • spełnia standardy
 • przedstawi dokumentację dotyczącą:
 1. tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się dom
 2. spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach
 3. regulaminu organizacyjnego domu pomocy społecznej.

Takowe zezwolenie wydaje się na czas nieokreślony po wizytacji obiektu.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Dom pomocy społecznej. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-01-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2009-12-12)].
 2. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, ze zm.
 3. Zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej. Opolski Urząd Wojewódzki. [dostęp 2021-01-31].