Relacje interpersonalne

Relacje interpersonalne (czyli związki między ludźmi) – sposób wyrażania między dwoma lub więcej partnerami interakcji uczuć i postaw (co wynika z psychologicznego podziału pomiędzy ja i ty)[1]. Relacje koncentrują się na wzajemnych stosunkach ich uczestników, które odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy partnerami, których wyrazem mogą być na przykład: agresja, wrogość, atrakcyjność interpersonalna, miłość, zakochanie, intymność, obojętność, nienawiść, konflikt, zerwany kontakt, dystans emocjonalny, admiracja, skupienie uwagi, przemoc, manipulacja, kontrolowanie, lekceważenie[2].

Źródło i typ relacji edytuj

Psychologiczna warstwa relacji interpersonalnych jest wynikiem korelacji jakości partnerów, okoliczności, w których zachodzą oraz predyspozycji podmiotu, które wynikają z osobowości, jednak ich źródło może zostać zawężone do „ja” społecznego[3].

„Ja” społeczne jest tą strukturą, która odpowiada za typ relacji interpersonalnych:

  • Jeśli przybiera ono obronne kształty, następuje izolacja społeczna, wtedy relacje będą wyrażać nieufność, podejrzliwość i lęk.
  • Tam, gdzie te odniesienia są otwarte i pozytywne wówczas relacje ujawniają się jako otwarcie na partnera, poszukiwanie z nim kontaktu oraz osiąganie wspólnych celów.

Zmiana relacji w kierunku bardziej pozytywnym polega w znacznej mierze na uczeniu się nowych umiejętności: przekazywania adekwatnych informacji o swoich potrzebach i oczekiwaniach od partnera, uczenia się unikania sytuacji podwójnego komunikatu, uczenia się słuchania partnera i odróżniania poziomu informacji o treści od poziomu informacji o relacji. Jest to uczenie się dostrzegania wpływu własnych i partnera stanów emocjonalnych i schematów poznawczych na procesy zniekształcania informacji nadawanych i odbieranych[4].

Relacje interpersonalne odgrywają istotną rolę zarówno w kontaktach między ludźmi w rodzinie, w otoczeniu, jak i w pracy[5].

Podział edytuj

Relacje interpersonalne można podzielić na:

  • rzeczywiste (oparte na faktach, z jasno wyznaczonymi rolami)
  • przeniesieniowe (bazujące na oczekiwaniach lub mylone z relacjami do innych osób).

Przypisy edytuj

  1. Relacje interpersonalne - dlaczego tak trudno się porozumieć? - GWP.pl - psychologiczna księgarnia internetowa [online], www.gwp.pl [dostęp 2022-01-27].
  2. Relacje interpersonalne - postawy, które je rujnują [online], Piękno umysłu, 25 czerwca 2018 [dostęp 2022-01-27] (pol.).
  3. Relacje międzyludzkie i relacje interpersonalne [online], Projekt przywództwo [dostęp 2022-01-27] (pol.).
  4. Relacje międzyludzkie – wpływ komunikacji niewerbalnej na odbiór przekazu [online], Party.pl, 2 listopada 2015 [dostęp 2022-01-27] (pol.).
  5. Kontakty interpersonalne w pracy między pracownikami [online], Portal Praca.pl [dostęp 2022-01-27] (pol.).

Zobacz też edytuj