Religia w Stanach Zjednoczonych

Stany Zjednoczone są krajem o wielkim zróżnicowaniu wierzeń i praktyk religijnych. Różnorodność religijna Amerykanów jest wynikiem wielokulturowego pochodzenia imigrantów, niektóre religie natomiast zostały założone już po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. W rezultacie Stany Zjednoczone stały się najbardziej religijnie zróżnicowanym krajem świata. Proporcje pomiędzy poszczególnymi religiami nie są trwałe ani stabilne, rozmaite wyznania religijne zarówno rozwijają się, jak i zanikają[1]. Dla większości Amerykanów religia odgrywa ważną rolę w ich życiu i jest to unikalna cecha wśród krajów rozwiniętych[2].

Teleewangelista Joel Osteen, pastor Lakewood Church.

W Stanach Zjednoczonych nie ma oficjalnych statystyk odnośnie do religii. Według The World Factbook w 2007 roku 51,3% mieszkańców USA uważało siebie za protestantów, 23,9% — za katolików, 12,1% — za osoby nie należące do żadnej religii, 1,7% — mormonów, 0,6% — za członków innych chrześcijańskich wyznań, 1,7% — żydów, 0,7% — buddystów, 0,6% — muzułmanów, 2,5% — wyznawców innych religii, 4% — ateistów[3]. Pomimo wysokiego stopnia przynależności religijnej, tylko 9% Amerykanów przyznało w 2008 roku, że religia jest najważniejszą rzeczą w ich życiu. 45% Amerykanów stwierdziło, że rodzina jest najważniejszą rzeczą w ich życiu, a 17%, że są nimi pieniądze i kariera zawodowa[4].

ARISEdytuj

Według American Religious Identification Survey (ARIS) z roku 2008 w latach 1990-2008 nastąpiły następujące zmiany na mapie religijnej USA:

Źródło:ARIS 2008[5]
Wyznanie
1990
dorośli
(tys.)
2001
dorośli
(tys.)
2008
dorośli
(tys.)

Zmiany
procentowe
w latach
1990–2008
1990
%
dorosłych
2001
%
dorosłych
2008
%
dorosłych
Zmiany w %
dla populacji
dorosłych
w 1990–2008
populacja dorosłych, całość 175 440 207 983 228 182 30,1%
populacja dorosłych, wzięli udział 171 409 196 683 216 367 26,2% 97,7% 94,6% 94,8% −2,9%
Wszyscy chrześcijanie 151 225 159 514 173 402 14,7% 86,2% 76,7% 76,0% −10,2%
Katolicy 46 004 50 873 57 199 24,3% 26,2% 24,5% 25,1% −1,2%
Chrześcijanie niekatolicy 105 221 108 641 116 203 10,4% 60,0% 52,2% 50.9% −9.0%
Baptyści 33 964 33 820 36 148 6,4% 19.4% 16.3% 15.8% −3.5%
Główny nurt chrześcijaństwa 32 784 35 788 29 375 −10,4% 18,7% 17,2% 12,9% −5,8%
Metodyści 14 174 14 039 11 366 −19,8% 8,1% 6,8% 5,0% −3,1%
Luteranie 9110 9580 8674 −4,8% 5,2% 4,6% 3,8% −1,4%
Prezbiterianie 4985 5596 4723 −5,3% 2,8% 2,7% 2,1% −0,8%
Episkopalianie/anglikanie 3043 3451 2405 −21,0% 1,7% 1,7% 1,1% −0,7%
United Church of Christ 438 1378 736 68,0% 0,2% 0,7% 0,3% 0,1%
Christian Generic 25 980 22 546 32 441 24,9% 14,8% 10,8% 14,2% −0,6%
Chrześcijanie niedookreśleni 8073 14 190 16 384 102,9% 4,6% 6,8% 7,2% 2,6%
Chrześcijanie pozadenominacyjni 194 2489 8032 4040,2% 0,1% 1,2% 3,5% 3,4%
Protestanci – niedookreśleni 17 214 4647 5187 −69,9% 9,8% 2,2% 2,3% −7,5%
Ewangelikalni/Born Again 546 1088 2154 294,5% 0,3% 0,5% 0,9% 0,6%
Zielonoświątkowcy/charyzmatycy 5647 7831 7948 40,7% 3,2% 3,8% 3,5% 0,3%
Assemblies of God 617 1105 810 31,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,0%
Church of God 590 943 663 12,4% 0,3% 0,5% 0,3% 0,0%
Pozostali zielonoświątkowcy 3116 4407 5416 73,8% 1,8% 2,1% 2,4% 0,6%
Inne protestanckie denominacje 4630 5949 7131 54,0% 2,6% 2,9% 3,1% 0,5%
Kościoły Chrystusowe 1769 2593 1921 8,6% 1,0% 1,2% 0,8% −0,2%
Świadkowie Jehowy[a] 1381 1331 1914 38,6% 0,8% 0,6% 0,8% 0,0%
Adwentyści Dnia Siódmego 668 724 938 40,4% 0,4% 0,3% 0,4% 0,0%
Mormoni/Latter Day Saints 2487 2697 3158 27,0% 1,4% 1,3% 1,4% 0,0%
Religie niechrześcijańskie 5853 7740 8796 50,3% 3,3% 3,7% 3,9% 0,5%
Żydzi 3137 2837 2680 −14,6% 1,8% 1,4% 1,2% −0,6%
Religie wschodnie 687 2020 1961 185,4% 0,4% 1,0% 0,9% 0,5%
buddyści 404 1082 1189 194,3% 0,2% 0,5% 0,5% 0,3%
muzułmanie 527 1104 1349 156,0% 0,3% 0,5% 0,6% 0,3%
Nowe ruchy religijne & inne 1296 1770 2804 116,4% 0,7% 0,9% 1,2% 0,5%
Bezwyznaniowcy 14 331 29 481 34 169 138,4% 8,2% 14,2% 15,0% 6,8%
Agnostycy + ateiści 1186 1893 3606 204,0% 0,7% 0,9% 1,6% 0,9%
Nie wskazano przynależności religijnej / odmówiono odpowiedzi 4031 11 300 11 815 193,1% 2,3% 5,4% 5,2% 2,9%

Jako baptystów zaklasyfikowano zarówno członków wiodących denominacji baptystycznych, jak i lokalnych zborów o świadomości baptystycznej. Brak wzrostu liczby baptystów w latach 1990-2000 i nagły jej wzrost w latach 2001-2008 wynika stąd, że w badaniach uwzględniono większą liczbę kościołów o charakterze baptystycznym. Barry A. Kosmin oraz Ariela Keysar ocenili, że od lat 50. XX wieku dokonuje się stały powolny spadek w udziale procentowym historycznych kościołów chrześcijańskich, jednak po roku 2001 nastąpił gwałtowny spadek, zwłaszcza u metodystów i episkopalnych. W latach 1990-2008 wzrost odnotowały te spośród protestanckich denominacji, które są fundamentalne oraz sekty. Wzrost pozadenominacyjnych chrześcijan wynikał stąd, że wśród lokalnych zborów spadło poczucie więzi z wiodącymi denominacjami protestanckimi[8].

Zmiany wyznanioweEdytuj

W latach 1960-1995 udział procentowy chrześcijan zmalał z 93% do 85%, udział katolików wzrósł z 23% do 27%, udział procentowy tradycyjnych protestantów spadł z 70% do 56%. Południowa Konwencja Baptystyczna odnotowała wzrost z 9,732 mln wyznawców do 15,399 mln, adwentyści z 317 tysięcy do 762 tysięcy, Zbory Boże z 509 tysięcy do 2,272 mln wyznawców, afroamerykański Church of God in Christ z 393 tysięcy do 5,500 mln wyznawców[9].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Świadkowie Jehowy generalnie nie są uznawani za protestantów[6] ani sami się do nich nie zaliczają[7], ale w tym badaniu włączono ich do tej grupy.

PrzypisyEdytuj

  1. Diana Eck: A New Religious America : the World's Most Religiously Diverse Nation. Harperone, 2002, s. 432. ISBN 978-0-06-062159-9.
  2. Among Wealthy Nations U.S. Stands Alone in its Embrace of Religion. W: Pew Global Attitudes Project [on-line]. [dostęp 2013-12-02].
  3. United States — People — Religions
  4. Poll Shows that Only a Few Americans Consider Religious Faith an Important Part of Life « Voices from Russia. 02varvara.wordpress.com, 2010-07-27. [dostęp 2013-12-02].
  5. Barry A. Kosmin and Ariela Keysar, American Religious Identification Survey (ARIS) 2008 [PDF], Hartford, Connecticut, USA: Trinity College, 2009, s. 5 [dostęp 2013-11-13] [zarchiwizowane z adresu 2016-01-14].
  6. Mateusz Wichary: Czy Świadkowie Jehowy to protestanci?
  7. Watchtower: Czy Świadkowie Jehowy są protestantami?
  8. Barry A. Kosmin and Ariela Keysar, American Religious Identification Survey (ARIS) 2008 [PDF], Hartford, Connecticut, USA: Trinity College, 2009, s. 6 [dostęp 2013-11-13].
  9. Religious Affiliation in the United States of America: 1960 & 1995. Prolades, 2011.

Linki zewnętrzneEdytuj