Rezerwat przyrody Góra Uszeście

Rezerwat przyrody „Góra Uszeście”stepowy rezerwat przyrody położony na terenie wsi Mielnik[2] w gminie Mielnik (powiat siemiatycki, województwo podlaskie)[3]. Został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985[4]. Zajmuje powierzchnię 11,98 ha[1] (akt powołujący podawał 12,06 ha[4]).

Góra Uszeście
Ilustracja
rezerwat stepowy
Typ florystyczny[1]
Podtyp roślin zielnych i krzewinek[1]
Państwo  Polska
Województwo  podlaskie
Położenie gmina Mielnik
Mezoregion Wysoczyzna Drohiczyńska
Data utworzenia 1985
Akt prawny M.P. z 1985 r. nr 7, poz. 60, §2
Powierzchnia 11,98 ha
Ochrona czynna
Położenie na mapie gminy Mielnik
Mapa lokalizacyjna gminy Mielnik
Góra Uszeście
Góra Uszeście
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Góra Uszeście
Góra Uszeście
Położenie na mapie województwa podlaskiego
Mapa lokalizacyjna województwa podlaskiego
Góra Uszeście
Góra Uszeście
Położenie na mapie powiatu siemiatyckiego
Mapa lokalizacyjna powiatu siemiatyckiego
Góra Uszeście
Góra Uszeście
Ziemia52°20′10″N 23°03′14″E/52,336111 23,053889

Stworzony dla ochrony roślinności kserotermicznej zawierającej w swym składzie szereg gatunków rzadkich i chronionych[5].

Rezerwat obejmuje dwa najwyższe wzgórza morenowe na Wysoczyźnie DrohiczyńskiejDuże Uszeście (204 m n.p.m.) i Małe Uszeście (174 m n.p.m.)[5]. Obok muraw występują tu bór mieszany i ciepłolubny las mieszany[5].

Rezerwat położony jest na gruntach Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Nurzec[1][6], w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Bugu[2]. Nadzór sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku[1]. Rezerwat nie posiada planu ochrony[3], obowiązują w nim jednak zadania ochronne, na mocy których obszar rezerwatu podlega ochronie czynnej[3][7].

Przez teren rezerwatu wiedzie szlak pieszy stanowiący ścieżkę edukacyjną[8].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Uszeście”. W: Dz. Urz. Województwa Podlaskiego, poz. 3834 [on-line]. 2019-07-24. [dostęp 2019-12-30].
  2. a b Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu GDOŚ
  3. a b c Rezerwat przyrody Góra Uszeście. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2018-04-27].
  4. a b Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 kwietnia 1985 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1985 r. nr 7, poz. 60).
  5. a b c rezerwat GÓRA USZEŚCIE. W: Zielone Wrota [on-line]. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP". [dostęp 2018-04-27].
  6. Plan urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Nurzec na okres od 01.01.2009–31.12.2018. Program Ochrony Przyrody. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku. s. 37–39. [dostęp 2019-08-01].
  7. Zarządzenie Nr 36/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Góra Uszeście”. [dostęp 2019-08-01].
  8. Zarządzenie Nr 24/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Góra Uszeście”. [dostęp 2019-12-30].