Otwórz menu główne

Rezerwat przyrody Stary Las

Stary Lasleśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Konstantynów, w powiecie bialskim, w województwie lubelskim[1], w granicach Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu[2].

Stary Las
rezerwat leśny
Państwo  Polska
Województwo  lubelskie
Mezoregion Równina Łukowska
Data utworzenia 1995
Akt prawny M.P. z 1995 r. nr 6, poz. 95
Powierzchnia 5,92 ha
Położenie na mapie gminy Konstantynów
Mapa lokalizacyjna gminy Konstantynów
Stary Las
Stary Las
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Stary Las
Stary Las
Położenie na mapie województwa lubelskiego
Mapa lokalizacyjna województwa lubelskiego
Stary Las
Stary Las
Położenie na mapie powiatu bialskiego
Mapa lokalizacyjna powiatu bialskiego
Stary Las
Stary Las
Ziemia52°13′53″N 23°06′33″E/52,231389 23,109167

Informacje ogólneEdytuj

 • położenie geograficzne: Równina Łukowska
 • powierzchnia (według aktu powołującego): 5,88 ha
 • powierzchnia (dane nadesłane z nadleśnictwa): 5,92 ha[3]
 • rok utworzenia: 1995
 • dokument powołujący: Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (MP nr 6, poz. 95).
 • cel ochrony (według aktu powołującego): zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconego fragmentu grądu z licznymi okazami drzew pomnikowych[1].
 • przedmiot ochrony: dobrze wykształcony grąd z fragmentami boru mieszanego, z gatunkami dominującymi dębem szypułkowym i sosną zwyczajną w wieku około 130–150 lat[3].

Klasyfikacja rezerwatuEdytuj

Jest to rezerwat leśny:

 • według głównego przedmiotu ochrony jest to rezerwat fitocenotyczny (PFi), podtypu zbiorowisk leśnych (zl).
 • według głównego typu środowiska jest to rezerwat leśny i borowy (EL), podtypu lasów mieszanych nizinnych (lmn)[3].

Walory przyrodniczeEdytuj

Jest to fragment starodrzewu sosnowo-dębowego w dużym kompleksie „Las Konstantynowski”. Przedmiotem ochrony jest dobrze wykształcony grąd Tilio Carpinetum typicum, płat fitocenoz nawiązujących do boru mieszanego oraz zbiorowiska zastępcze ze związku Carpinion betuli i Alno-Padion. W grądzie dominuje dąb szypułkowy (Quercus robur), a w borze sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) w wieku 130–140 lat. W warstwie drzew znaczny udział mają: modrzew europejski (Larix decidua), grab pospolity (Carpinus betulus), jesion wyniosły (Fraxinus excelesior), topola osika (Populus tremula), lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz brzoza (Betula sp.). W rezerwacie rośnie kilka drzew o charakterze pomnikowym, najczęściej są to dęby szypułkowe[3].

Flora jest stosunkowo uboga. Z gatunków chronionych występują tu: parzydło leśne (Aruncus dioicus), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), marzanka wonna (Galium odoratum), kalina koralowa (Viburnum opulus) i konwalia majowa (Convallaria majalis)[4].

Rezerwat jest ostoją wielu gatunków ptaków właściwych dla tego typu lasu, jak zięba (Fringilla coelebs), rudzik (Erithacus rubecula), drozd śpiewak (Turdus philomelos), kos (Turdus merula), zaganiacz (Hippolais icterina), grubodziób (Coccothraustes coccothraustes), kowalik (Sitta europaea), bogatka (Parus major), modraszka (Parus caeruleus), dzięcioł duży (Dendrocopos major) i średni (D. medius). Charakterystyczną cechą jest obecność przedstawiciela gołębiowatych – siniaka (Columba oenas), gatunku ściśle związanego ze starymi, dziuplastymi drzewami[3].

PrzypisyEdytuj

 1. a b Rezerwat przyrody Stary Las. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-03-18].
 2. Formy ochrony przyrody. W: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu [on-line]. Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. [dostęp 2019-03-18].
 3. a b c d e Program Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie Biała Podlaska na okres 1.01.2014 – 31.12.2023 r.. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. s. 32–34. [dostęp 2019-03-18].
 4. Rezerwaty. W: Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu [on-line]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-05-04)].